Kogude kasutamine

Tallinna Linnamuuseumi kogud on kantud täies mahus Eesti Muuseumide Infosüsteemi MuIS-i (LINK www.muis.ee), aga nad ei ole kõik varustatud digikujutisega.

Selleks, et muis.ee vahendusel esemeid ja objekte otsida, vali “detailne otsing” ning muuseumide loendist Tallinna Linnamuuseum. Otsisõna soovitame kirjutada väikese tähega ning kirjutada protsendimärkide vahele (näiteks Tallinna Raekoda puhul %raekoda%).

Teid huvitavate kujutiste puudumise korral võtke palun ühendust koguhoidjatega (LINK https://linnamuuseum.ee/tlm-organisatsioon/tlm-kogud)

Museaalide kirjeldamine ja olemasolevate andmete täiendamine ja parandamine jätkub.
Märkuseid saab saata MuIS-i tagasiside vormi kaudu (museaali kirjelduse akna allservas).

(LINK https://www.linnamuuseum.ee/cat-fotomuuseum/muis-muuseumide-infosusteem/)

Kogude kasutamissoovi korral palume esmalt tutvuda taotlemiskorraga ja seejärel võtta ühendust vastava kogu hoidja või peavarahoidjaga.

1. Taotlus Tallinna Linnamuuseumi museaalide kasutamiseks – uurimistööks, publitseerimiseks, laenamiseks näitustele, tootekujunduseks, filmivõtetele jne – kas originaali või digikujutisena, esitatakse Tallinna Linnamuuseumi direktori nimele. Lisaks taotleja isikuandmetele/asutuse andmetele palume näidata museaali kasutamise eesmärk. Vastavalt taotlusele otsustab TLM, kas seda on võimalik rahuldada ja kas/milline on tasu. Positiivse vastuse korral saab avaldaja loa museaali ühekordseks kasutamiseks. Igaks taotluses näidatud eesmärgist erinevaks kasutamiseks on vajalik uus avaldus. Taotlused saata

2. Tallinna Linnamuuseum laenutab museaale näitustele ainult laenaja garantiil, et tagatakse museaali säilimine ja kaitse. Transpordikulud kannab laenaja. Muuseum võib nõuda museaalide kindlustamist.
Museaali eksponeerimisel ja publitseerimisel on nõutav nähtavalt ära mainida selle kuulumine Tallinna Linnamuuseumile.

3. Museaali laenutamine filmivõteteks jm salvestusteks muuseumiruumidest väljaspool toimub erandkorras ja ainult muuseumitöötaja juuresolekul. Seejuures kuulub tasustamisele ka juuresviibiva muuseumitöötaja töötund.

4. Fotosid, arhivaale jt museaale ei laenutata välja mujal koopiate tegemiseks. Foto- ja digikoopiad valmistab reeglina Tallinna Linnamuuseumi fotograaf või digiteerija. Erandkorras ja eriloal võib kokku leppida teisiti, kusjuures muuseumist väljaviimisel on nõutud muuseumitöötaja juuresolek. 3D-kujutiste, jäljendite, koopiate tegemine lepitakse igal eri juhul eraldi kokku. Muuseum ei luba museaalidest teha valguskoopiaid.

5. Kasutustasule lisandub vajadusel kujutise valmistamise hind, salvestamise, saatmise jms tasu.

 

Kogusid ja nende kasutamist puudutav info:

Maris Rosenthal, 6155194

Koguhoidjate kontaktandmed leiab vastava kogu juurest