Kodu-uurimise ring

Tallinna Linnamuuseumi kodu-uurimise ring korraldab igal neljapäeval ajalooteemalisi ettekandeid, ekskursioone jm. Ringi koosolekud toimuvad Tallinna vene muuseumis Pikk 29a, Ants Laikmaa saalis, II korrusel.

Kõik üritused algavad neljapäeviti kell 16.00 (kui ei ole märgitud teisiti või on mujal).

Kodu-uurimise ringi tööplaan 2024.a. I kvartalis

4. jaan.
Aastavahetuse koosviibimine. Kohvilaud. ‒ Ringi liikmed ja muuseumipere.

11. jaan.
Meenutusi luuletajast ja kirjanikust Juhan Liivist. ‒ Mare Kask.

18. jaan.
Raamat. Raamatukapid ja -kogud läbi aegade. ‒ Leelo-Reet Bartels.

25. jaan.
Ärkamisaja eeldustest ja tähendusest. ‒ Külalisena Alar Maas.

1. veebr.
Murde- ja kodu-uurimisest, oma raamatutest ja kunstiloomingust ning hobidest. ‒ Külalisena kirjanik/luuletaja ja kunstnik Ester Rusing.

8. veebr.
Ringi asutajaliikmetest: Ajaloolane ja arhivaar, Riigiarhiivi direktor Rudolf Kenkmaa (Kenkmann) (5.02.1898.‒26.04.1975.). Geodeet ja ajaloo uurija Aleksander Kivi (10.02.1894.-2.02.1985.). 130 a sünnist. ‒ Luise Õuna, Marju Vilbaste.

15. veebr.
Tallinna Vene Muuseumi näitused: 1) Mustamäe. 2) Arhitekt Aleksander Wladovsky. ‒ giidid Denis Jatsenko ja/või Irina Krivorukova.

22. veebr.
Poliitikategelase ja kirjaniku Alma/Rosalie/Ostrat-Oinase (4.09.1886.‒2.11.1960) keerulisest eluloost. ‒ Mare Rast.

29. veebr.
Meenutusi perekond Oskar Kallasest ja Aino Kallasest (Kroon), raamatust “Tähelend”. ‒ Evi Pääbo.

7. märts.
Soome presidendi abikaasa ja kirjaniku Silvi Kekkoneni (Sylvia Salome, sünd Uino) (12.03.1900‒2.12.1974) elust ja loomingust. ‒ Urve Sulg.

14. märts
Kodu-uurimise ringi varasemast tegevusest. Kuulame ja tuvastame jäädvustusi vanadelt magnetofonilintidelt. ‒ Ringi liikmed.

21. märts.
Kadrioru vanematest majadest ja nende elanikest. ‒ Maire Joost.

28. märts (jääb ära, Suure Reede eelne päev).

 

RINGI JUHATUS
Luise Õuna 5178602, Mare Kask 56984946, Evi Pääbo 58314857, Marju Vilbaste 6021901.

RINGI ARHIIV
Ringi varasema tegevuse kohta leiab info SIIT.