Isikuandmete kaitse

Tallinna Linnamuuseum töötleb Teie isikuandmeid eelkõige seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks. Üksikasjalikuma teabe isikuandmete töötlemise kohta linna asutustes leiate Tallinna linna andmekaitsetingimustest.

Teie isikuandmete käitlemise eesmärgiks on meiepoolse teenuse osutamine – näiteks uudiskirja saatmine Teie nõusolekul, ekskursioonil või üritusel Teile koha reserveerimine.
Uudiskirja tellijate isikuandmeid kasutame ainult tellitud uudiskirja saatmiseks. Uudiskirja saatmise tehnilist teenust osutab Sendsmaily OÜ (Sendsmaily OÜ privaatsuspoliitika).
Meie üritustele ja ekskursioonidele registreerunute isikuandmeid kasutame ainult vastava sündmuse osalejate nimekirja koostamiseks või tungival vajadusel registreerunuga kontakteerumiseks.

Palume arvestada, et Tallinna Linnamuuseumi avalikel üritustel võib esineda olukord, et tehakse fotosid või filmitakse üritust. Neid jäädvustusi võidakse kajastada avalikult muuseumi kodulehel, meediakanalites, trükistes või üritust puudutavates uudistes. Isikuandmete kaitse seaduse § 11 kohaselt ei kehti teavitamiskohustus avalike ürituste puhul, mille avalikustamise eesmärgil jäädvustamist võib mõistlikult eeldada.  Taoliste foto- ja videomaterjalide puhul võib olla meie poolt kehtestatud alatine säilitamistähtaeg.

Kui leiate, et Teie isikuandmete töötlemiseks puudub meil seaduslik alus, võite nõuda andmete töötlemise lõpetamist, piiramist või andmete kustutamist. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud. Selleks esitage meile allkirjastatud taotlus oma andmete saamiseks.

Igas linna asutuses, sealhulgas Tallinna Linnamuuseumis, on andmekaitse kontaktisik, kelle ülesanne on koordineerida asutuse andmekaitseküsimuste lahendamist. Kõigis küsimustes, mis on seotud teie isikuandmete töötlemisega Tallinna Linnamuuseumis, saate ühendust võtta asutuse üldisel e-posti aadressil 

Tallinna linna asutuste andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialist koordineerib andmekaitsenõuete täitmist linna asutustes ning töötab vajaduse korral andmekaitsevaldkonna õigusnormide täitmiseks ja linna ühtse halduspraktika kujundamiseks linna asutustele välja juhendmaterjale ja dokumendivorme.
Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil .

 

Ametlik nimetus: Tallinna Linnamuuseum
Registrikood: 75016183
KMKR number: EE100712421
Tehingupartneri kood: 106110
Üldkontakt: Vene 17, 10123 Tallinn
Telefon: (+372) 610 4178
E-post: 

Isikuandmete avalikustamiseks antav nõusolek

Teie nime, pildi, või Teie valmistatud objekti avalikustamiseks. 

 

Teil on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasi võtmiseks esitage meile avaldus.