Uued tulmed ja huvitavad leiud

Siin võib tutvuda uuemate täiendustega ning uurimistöös tehtud leidudega. Kogudes leiduvat tutvustame ka muuseumi ajaveebis.

Muuseumi kogud kasvavad eelkõige annetuste ja muuseumi teadurite poolt tehtava kogumistöö kaudu, ajalooliselt väärtuslikumaid esemeid omandab muuseum ka ostu teel. Enamik kogudes olevaid esemeid on tänaseks leitavad Eesti muuseumikogude andmebaasi MuIS kaudu, seal on võimalik nendega tutvuda. Paljud andmed vajavad siiski täiendamist ja selles töös tuleb ette ka huvitavaid avastusi.

Valik TLM konserveerimis-restaureerimistööde kirjeldusi

Loomaluust esemed arheoloogiakogus

Vanim münt Tallinna Linnamuuseumi kogus

Aleksandr Kerenski kiri Jaan Poskale

Härja peaga mündid

Akvarell “Karl Burman sen. maalimas”

Kullassepameistrite proovitööd

Heade lootuste karikas (Hyvän toivon malja) 1927-1930

Sõjavangile kuulunud sigaretikarp

Tallitorni maal Linnamuuseumi kunstikogus

Tallinna Linnamuuseumi kunstikogusse jõudis haruldane 19. sajandi alguse maal

Linnamuuseumi jõudsid Tallinna meistri Abraham Kupferschmidt’i 18. sajandi tinakannud

Üllatav leid Tallinna Linnamuuseumi arhiivkogust – rariteetne 16. sajandi köide

 

AVAHOIDLAD JA VEEBINÄITUSED

Linnamuuseumi keskaegses keldris näeb muuseumikogu keraamikat ja metallesemeid

Tutvu lähemalt: ajaloolised puitmahutid kiviajast tänapäevani

Tallinna Linnamuuseumi virtuaalnäitus Google Arts&Culture platvormil