Haridus

Muuseumitunnid õpilastele

Muuseumitundide hind on 5€ osaleja kohta.
Broneerides korraga samale klassile/rühmale vähemalt kolm muuseumitundi õppeaasta jooksul, on iga muuseumitunni hind 4€ osaleja kohta. Soodustuse aluse annab külastuskaart, mille saate esimesel tunnil muuseumi kassast.

Enamik muuseumitunde kohanduvad vastavalt osavõtjate vanusele.

Muuseumitundide broneerimine siit
Lisainformatsioon ja koostöö haridus.kok@linnamuuseum.ee

 

Teie arvamus on väga oluline meile – leia hetk ja tagasisidesta meie muusemitunde siin

 

 

LINNA VÕIMSAIM TORN

Räägime Kiek in de Kökis Tallinna eelloost, linna kindlustamisest, kuritööst ja karistustest, linna laastanud sõdadest, taudidest ja näljahädadest.

Avastame Mustpeade rolli Liivi sõjas ning tutvume relvadega, mida linna kaitsmisel kasutati.

Saame teada, kuidas laeti vana kahurit  ning millise rohuta meie tornis hakkama ei saadud.

Tunni lõpetab põnev meeskondlik otsimismäng leidmaks keskaja elulisi esemeid.

SOBIB I, II ja III kooliastmele
KESTAB 1 h, koos otsimismänguga 90 min
LÕIMITUD on ajalugu ja inimeseõpetus

#käedkülge #kindlused #arhitektuur 

KATKUTOHTRI MASK JA APTEEKRI AARDEKIRST

ravimtaimede tundmineÕpilased saavad teada, kuidas mõjutasid kesk-ja varauusaegse linnakodaniku elu ja mõttemaailma suured epideemiad ja millest need tingitud olid. Räägime sellest, kuidas apteekrid ja arstid haiguste vastu rohtu leidsid ning millised ametimehed veel abi osutasid tervise taastamisel. Saame teada, millistest ravimtaimedest rohtu segati ning miks meie muuseumis seisev katkutohter nii tontlikku maski kannab.
Lõpuks saab igaüks endalegi meisterdada katkutohtri ravimikotikese.

Muuseumitunni käigus on haaratud aktiivselt kõik meeled.

Maski meisterdamise õpetus

KESTAB  90min
SOBIB I, II, III kooliastmele
LÕIMITUD on ajalugu, inimeseõpetus, bioloogia

#hügieen #epideemiad #ravimtaimed #meeltele #keskaeg

 

 

KINDEL LINN JA VARJUPAIK

Tutvume Kiek in de Köki suurtükitorniga.  Linna maketti vaadates saame aru, kuidas nägi välja keskaegne Talllinn. Uurime relvi, mida kasutati, saame teada, kuidas laeti vana suurtükki. Räägime Mustpeade vennaskonna rollist keskaegse Revali kaitsel. Tõmbame paralleele relvastuse arengu ja kindlustusarhitektuuri vahel.

Bastionikäikudes jätkame riigikaitse teemadega 20.saj tsiviilkaitse ja propaganda näidete varal.

SOBIB põhikoolile ja gümnaasiumile
KESTAB  90 min
LÕIMITUD on ajalugu, ühiskonnaõpetus

#kindlused #arhitektuur #leiutised #tsiviilkaitse #propaganda

 

ORIENTEERUMISMÄNGUD VANALINNAS

 

  • Põnev ja hariv võistkondlik orienteerumismäng „Tallinna legendid ja tõsielu” on mõeldud põhikooli ja gümnaasiumiõpilastele, kuid sobib ka täiskasvanuile meelelahutuseks ning ajalooteadmiste värskendamiseks.

Orienteerumismängus tutvutakse ajalooliste paikade ja hoonetega Toompeal ja all-linnas. Kõrvuti vanalinnas kaardi järgi orienteerumisega tuleb mängu jooksul vastata erinevatele küsimustele või lahendada kergemaid ülesandeid nii ajaloofaktide kui ka põnevate legendide kohta. Võistkonnad alustavad ja lõpetavad mängu Kiek in de Köki suurtükitornis. Maksimaalne osalejate arv on 30 õpilast.

KESTAB 90 min
SOBIB II ja III kooliastmele, gümnaasium
Osavõtt ühele õpilasele 5€

 

  • Orienteerumismäng “Tõved ja tohtrid vanas Tallinnas”

.Mäng on sobiv alates 7. klassist. Selle käigus saab avastada vanalinna põnevaid kohti -saab teada, kus asub Piiskopi maja, Dominiiklaste klooster, kui vanaks saab Raeapteek, milline hirmus haigus vaevas linnaelanike läbi ajaloo, kus asus Püha Barbara kalmistu ja milliseid ravimeid müüdi apteegis, milliseid ravimtaimi kasvatati linnamüüri ääres  Võistkonnad alustavad ja lõpetavad mängu Kiek in de Köki juurest.

KESTAB  u 90 min
SOBIB III kooliaste ja gümnaasium

#õuesõpe #meeskonnatöö

LEHMAST LOHENI

UUE NÄITUSE  “Linnaloom. Lehm, lutikas ja lohe Tallinna ajaloos” MUUSEUMITUNNID

Saame teada, kuidas nägi Tallinn välja 500 aastat tagasi, kui siin jooksid ringi sead, lehmad aeti hommikul linnast välja karjamaale ja autode asemel olid hobused.

Millised loomad on läbi aegade olnud linnaelanike nuhtluseks?

Mõistatame loomateemalisi vanasõnu, vaatame millised loomad on olulist rolli mänginud piiblilugudes ja milliseid müstilisi loomi peale lohede veel arvati olemas olevat.

Tunni lõpetame käelise tegevusega – lasteaialapsed saavad värvida-meisterdada kolme lõviga lipu ja koolilapsed kujundada omale vapi või meisterdada maske.

Lõimitud on kunst, ajalugu ja loodusõpetus.
Sobib lasteaiale ja I kooliastmele.

SOBIB lasteaiale, I kooliastmele
KESTAB 90 min
LÕIMITUD inimeseõpetus, kunst, loodusõpetus

LIIVI SÕDA JA LEGENDID

Tunnis räägime Kiek in de Köki olulisusest Revali kaitsel ning kroonik Balthasar Russowi rollist legendide kujunemisel. Mustpeade vennaskonna epitaafi näitel saab aimu nende panusest linna kaitsesse Liivi sõjas.

Elavana astub ajaloost esile ka üks sõjakangelane. Kas tegemist on tondi või inimesega, selles saavad õpilased veenduda ise küsimusi esitades.

Arutlusele tuleb kroonka, ilukirjandusteose ja filmi tõsiseltvõetavus ajalooteadmise allikana ning faktide eristamine fiktsioonist.

Uurime ekspositsioonis turviseid ja relvi, mida toona kasutati ning arutleme, mis võis saada linna kaitsjate eeliseks piirajate ees.

SOBIB III kooliastmele ja gümnaasiumile
KESTAB u 90 min

LÕIMITUD on ajalugu ja kirjandus

#ajalooallikad #tõlgendamine

TSIVIILKAITSE JA PROPAGANDA

Muuseumitunnis räägime kodanlikust ja nõukogudeaegsest tsiviilkaitsest ja massihävitusrelvade olemusest.

Vaatame bastionikäikude vanas varjendis tsiviilkaitseteemalisi filme ja arutleme ekspositsiooni põhjal propaganda rolli üle erinevates ühiskonnakorraldustes. Valgustame külma sõja tagamaid ning diplomaatiliste ja majanduslike “relvade” kasutamist poliitikas. Sõjapidamise strateegiad ja kodanikujulguse määr on meie mõõdupuuks.

Tunni lõpetab meeskondlik viktoriin.

 

SOBIB gümnaasiumiõpilastele
KESTAB  1 h
LÕIMITUD on ajalugu, ühiskonnaõpetus, kirjandus ja riigikaitse

#tsiiviilkaitse #propaganda #totalitarism

 #külmsõda

MÄRKA MÄRKI

Muuseumitund viib meid raidkivimuuseumisse, kus kivisse talletatud kujundid ja märgid saavad elavaks. Kes on Justitia ja miks on tal kaalud käes, mis tegelane on lindlohe, kust on alguse saanud väärikate suguvõsade vapid ja palju muud huvitavat. Tunni lõpus saavad kõik õpilased kujundada endale oma vapi.

SOBIB I, II ja III kooliaste

KESTAB 90 min

Lõimitud ajalugu, kunstiõpetus

MAA-ALUSED LOOD 

Ekskursioon-ajarännak bastionikäikudes. Saame vastuse küsimustele, miks on Tallinnasse rajatud salapärased  maa-alused käigud, kes neid kasutanud on ja millised legendid on nendega seotud.

 

KESTAB 60 kuni 90 min, vastavalt soovile
SOBIB  II ja III kooliastmele

LUU-UURIJAD JA MUU UURIJAD

Muuseumitund “Luu-uurijad ja muu uurijad” on mõeldud ajaloo allikate tutvustamiseks ning sestap sobib eriti hästi 5. klassile ajalookursuse sissejuhatuseks. Esmalt avastame salapärased maa-alused käigud, kus saab kehastuda arheoloogiks. Seejärel uurime, kuidas ja millest leitud esemed kõnelevad. Tutvume ka ajaloolaste ametitega: arheoloogi, arhivaari ja konservaatori rolliga. Linnalooma näitusel meeskondlikku otsimismängu mängides selguvad asjaolud, kuidas leidudest ja luudest sünnib lugu. Aja lugu.

Lõimitud on loodusõpetus, ajalugu, eesti keel ja kirjandus.
Sobib  II ja III kooliastmele

 

IRU RETK

Muinasaja teema täienduseks  (5. ja 6. klassi õppekava) saab tellida retke Iru linnusele. Külastatakse Iru ämma, räägitakse pühapaikade tähendusest ja tähtsusest. Tutvustatakse pronksiaegset Iru kindlustatud asulat ja selgitatakse selle tekke põhjuseid, pronksivalamise olulisust ning tutvustatakse pronksiaegseid matmistraditsioone linnamäe ümbruskonnas. Samuti kõneleme Iru linnusest kui olulisest viikingiaegsest kaubanduslikust punktist, linnamäe kaitserajatistest ja kuidas neist Iru mäel olles aru saame ja lõpuks Iru linnuse mahajätmise põhjustest. 
 
Retke kestus on orienteeruvalt 45 min kuni 60 min. Kohale tuleb tulla oma transpordiga.

Ekskursioonil osalemise tasu õpilase kohta 5 €.