Haridus – muuseumitunnid ja mängud

MUUSEUMITUNNID ÕPILASTELE

Muuseumitundide hind on 5€ osaleja kohta.
Orienteerumis- ja otsimismängude hind on 3€ osaleja kohta.

Kõik muuseumitunnid kohanduvad vastavalt osavõtjate vanusele ja riikliku õppekavale.

MUUSEUMITUNDIDE BRONEERIMINE SIIT
Lisainformatsioon ja koostöö

 

RETK APTEEKER MELCHIORI FILMI RADADEL

Milline oli Tallinn aastal 1409 ja mis on sellest ajast tänini säilinud? Mida kasutati akende katmiseks, kui klaasi veel ei olnud? Kus elas Tallinna esimene apteeker ja kellelt enne teda rohtusid soetati?
Ekskursioonil tutvustatakse linna läbi apteeker Melchiori silmade, sealjuures selgitatakse ajalooteemalise filmi tegemise nüansse. Kas 15. sajandi Tallinna saab üldse tõepärasena kujutada?

Ekskursioon algab Kiek in de Köki fuajees näituse „Kuidas valmisid filmid apteeker Melchiorist?“. Sealt liigutakse läbi ordurüütlitele kuuluva Toompea hansakaupmeeste valitsetavasse all-linna. Külastatakse kaupmehemaja, tutvutakse 15. sajandi eluolu puudutavate esemete ja filmis kasutatud rekvisiitidega. Ekskursioon lõpeb Raeapteegis panis martiuse mekkimise ja väikese viktoriiniga.

Kestus: Ekskursioon kestab 1-1,5 tundi.
Sobib: põhikoolile ja gümnaasiumile.
Hind: 7 eurot õpilane.
Pakume tundi õppeaasta lõpuni.

 

MUUSEUMITUNNID KIEK IN DE KÖKI TORNIS


LINNA VÕIMSAIM TORN

Räägime Tallinna eelloost, linna kindlustamisest,relvastusest,  kuritööst ja karistusest ja linna laastanud sündmustest,
Saame teada, missuguseid kodanikke keskaegses Tallinnas kohata võis ning millega nad täpsemalt tegelesid.

Sobilik: lasteaed, I – III  kooliaste

Eesmärk: Tutvuda Tallinna linnamüüri ja tornidega, mõista linna kaitsmise olulisust ja  kindlustuste vajalikkust. Tutvuda linna kaitsmise viisidega.  Õppida tundma Tallinna keskaegseid elanikke ja nende rolli keskaegses linnas.

Märksõnad: kindlus, kodanikud, keskaegsed elanikud, rüütel, sõdur, kahur, keskaegne Tallinn, linnamüür, muldkindlustused
Kestus: lasteaed ja I kooliaste 45 min / II kooliaste 60 min / III kooliaste 90 min
Lõiming:
ajalugu, inimeseõpetus, kunst, ühiskonnaõpetus

 

KUIDAS LÕHNAB KATK

Õpilased saavad teada, kuidas mõjutasid kesk-ja uusaegse linnakodaniku elu ja  mõttemaailma suured epideemiad ja millest need tingitud olid.

Räägime sellest, kuidas linnaelanikud, apteekrid ja arstid haiguste vastu rohtu leidsid ning millised ametimehed veel abi osutasid tervise taastamisel.

Saame teada, millistest ravimtaimedest rohtu segati ning miks meie muuseumis seisev katkutohter nii tontlikku maski kannab. Lõpuks saab igaüks endalegi meisterdada katkutohtri ravimikotikese.

Muuseumitunni käigus on haaratud aktiivselt kõik meeled.

Sobilik: lasteaed, I-III  kooliaste
Eesmärk: mõista, kes ja kuidas keskaegses linnas tervisega tegelesid ning elanikke ravisid; kuidas levisid erinevad haigused
Märksõnad: hügieen, keskaegne linnaelu, epideemiad, ravimtaimed, viirushaigused, keskaegne meditsiin
Kestus: lasteaed ja I kooliaste 45 min / II kooliaste 60 min
Lõiming: ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus, loodusõpetus

 

LEHMAST LOHENI

LOOMANÄITUSE TUTVUSTUS

Saame teada, kuidas nägi Tallinn välja 500 aastat tagasi, kui siin jooksid ringi sead, lehmad aeti hommikul linnast välja karjamaale ja autode asemel olid hobused.

Millised loomad on läbi aegade olnud linnaelanike nuhtluseks? Saame teada, milline nägi välja keskaja loomapidamine ning kuidas loomad varustasid keskaja elanikku toidu, riiete, jalanõude, ehete ja muu vajalikuga.

Vaatame ka, milliseid eksootilisi loomi võis Tallinnas kohata ning milliseid müstilisi loomi peale lohede veel arvati olemas olevat.

 

Sobilik: lasteaed, I – III  kooliaste
Eesmärk: avastada keskaegse loomapidamise põhimõtet, keskaegseid seadusi, mis kaitsid ja piirasid loomi, ning legende, mis seletavad kodu-, eksootilise ja müstiliste loomade eluolu vanas Tallinnas.
Märksõnad: loomapidamine, keskaegsed koduloomad, legendid, toitumine, loomasaaduses, seadused, müstilised ja eksootilised loomad.
Kestus: 45 – 90 min (sõltuvalt kooliastmest)
Lõiming: ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus, loodusõpetus, kirjandus

 

UUS! SABAD JA SARVED TALLINNA KAARDIL

Looma-, linnu, kala- ja putukanimelisi tänavaid ja loomadega seonduvaid üksikobjekte on Tallinnas hulgaliselt. Osade loomanimede päritolu on igivana ning seotud loomapidamisega linnas. Meie interaktiivses muuseumitunnis saab teada, kuidas täpsemalt kujunesid tuntud Tallinna linnaosade ja tänavate nimed. Räägime lugusid ja mängime loomanäitusel vahvat lauamängu.

Muuseumitundi viiakse läbi mängulises vormis. Pärast muuseumitundi on õpilastel võimalik iseseisvalt avastada ülejäänud loomanäitust.

Sobilik: I – III kooliaste
Eesmärk: avastada Tallinna linnaosade ja tänavate nimetuste kujunemist ja tähendust. Õppida tundma Tallinna kaarti ja asukohti.
Märksõnad: Tallinn, linnaosad, tänavad, keskaegne linnaelu, loomapidamine, kaart
Kestus: 75 min
Lõiming: ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus, loodusõpetus.

 

MUUSEUMITUNNID BASTIONIKÄIKUDES


MAA-ALUSED LOOD

Ajarännak läbi Lindamäe ja Harjumäe maa-aluse maailma, ligi poole kilomeetri pikkune teekond piki 17. sajandi lõpus ehitatud bastionikäikusid.

Uurime, miks on siia rajatud salapärased käigud, kes neid on kasutanud  ja millised põnevad lood ja legendid on nendega seotud. Näeme, kus elasid punkarid, missugust kasutust need käigud veel leidsid ning loodetavasti kohtume ka tunnelites liikuvate kummitustega.

Sobilik: lasteaed, I-III kooliaste
Eesmärk: Lõbusal viisil tutvuda bastionikäikude ja nendega seotud legendidega. Otsimismängu ja legendide abil tutvuda ajalooga.
Märksõnad: kaitseehitiste arhitektuur, legendid, punk-kultuur, underground kultuur, arheoloogia, koopaämblikud, maa-alused elanikud
Kestus: 60 min
Lõiming: ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus, kunst, loodusõpetus, eesti keel.

 

 

KINDEL LINN JA VARJUPAIK

Kiek in de Köki kindlustustemuuseumi esindusprogramm, mis kõneleb linna kaitsmise ajaloost. Alustame sellest, et Tallinna linn on saanud alguse kindluse rajamisest. Uurime, miks tuli linna kindlustada ja kaitsta ja kuidas on seda tehtud, milliseid relvi kasutati. Kuidas ja miks on aja jooksul linnakindlustusi arendatud.

Keskajal kaitsesid linna müür ja tornid, mida aastate jooksul ümber ehitati. Uusajal aga hakati ehitama kivimüüride ümber muldkindlustusi, sest kahurite tulekuga ei pakkunud kõrge müür ja tornid enam kaitset.

Läbi erinevate mänguliste tegevuste kohtume eri ajaloosündmustega, mis kõnelevad meile, kuidas linna kaitsti ja kuidas ka linnaelanikud ise oma kodude kaitsel osalesid.

Sobilik: III  kooliaste ja gümnaasium
Eesmärk: õppida nägema õppija isikliku vastutuse ja algatusvõime rolli turvalisuse tagamisel, mõista kaitse ning varjupaikade olulisust ja vajadust läbi ajaloo. Oskab tunnetada ajaloo käigu terviklikkust.
Märksõnad: kaitseehitiste arhitektuur, relvad, rahu, seadused, vabadus, loodusvarad, kodanik, tsiviilkaitse
Kestus: 90 min
Lõiming: ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus, kunst, matemaatika, geograafia

VII LÄBI OMA MUUSEUMITUND

Üleskutse õpetajale – tule kasuta muuseumi kompleksi ja ekspositsiooni oma tunni läbiviimise kohaks!

Kasuta ekspositsiooni nii nagu ise soovid: tutvusta tunni teemat eksponaatide näitel või õpilased saavad ise otsida teemakohast infot meie ekspositsioonist. Tunni lõpus saate kasutada Neitsitorni lektooriumi teemade esitlusteks ja viktoriinideks või korralda hoopis midagi muud ägedat – loo oma klassile unistuste muuseumitund ise!

 

Kasutusse anname:

  • Kirjutusvahendid, kirjutusalused, paber
  • Lektooriumi ( õpperuum ekraani ja laudadega)
  • Muuseumi ekspositsiooni

Programmi hinnaks 5€ õpilase kohta.

Grupi suurus minimaalselt 10 õpilast.

Programmi kestus kuni 90 min.

Kirjuta meile oma ideest ning me leiame parima lahenduse!

 

HARIDUSLIKUD JA MEELT LAHUTAVAD MÄNGUD


Orienteerumismäng „Tallinna legendid ja tõsielu”

Põnev ja hariv võistkondlik orienteerumismäng on mõeldud põhikooli ja gümnaasiumiõpilastele, kuid sobib ka täiskasvanuile meelelahutuseks ning ajalooteadmiste värskendamiseks.

Orienteerumismängus tutvutakse ajalooliste paikade ja hoonetega Toompeal ja all-linnas. Kõrvuti vanalinnas kaardi järgi orienteerumisega tuleb mängu jooksul vastata erinevatele küsimustele või lahendada kergemaid ülesandeid nii ajaloofaktide kui ka põnevate legendide kohta. Võistkonnad alustavad ja lõpetavad mängu Kiek in de Köki suurtükitornis. Maksimaalne osalejate arv on 30 õpilast.

Sobilik: II, III  kooliaste ja gümnaasium
Kestus: 90 min
Maksumus: 3€/õpilase kohta

Otsimismäng “Kiek in de Köki saladused”

Otsimismängu käigus tutvutakse Kiek in de Köki muuseumiga, saab lahendada kergemaid ülesandeid Tallinna ajaloo ja legendide kohta. Võistkonnad alustavad ja lõpetavad mängu Kiek in de Köki suurtükitornis. Maksimaalne osalejate arv on 30 õpilast.

Sobilik: II ja III  kooliaste
Kestus: 60 min
Maksumus: 3€/õpilase kohta

Otsimismäng “Ajarännak läbi Bastionikäikude”

Otsimismängu käigus tutvutakse Bastionikäikude ja Raidkivimuuseumiga, saab lahendada nii kergemaid kui ka keerulisemaid ülesandeid, mis tutvustavad Tallinna ajalugu keskajast kuni 20.sajandini. Võistkonnad alustavad ja lõpetavad mängu Kiek in de Köki suurtükitornis. Maksimaalne osalejate arv on 30 õpilast.

Sobilik: III kooliaste
Kestus: 60 min
Maksumus: 3€/õpilase kohta

Orienteerumismäng “Tõved ja tohtrid vanas Tallinnas”

Mäng on sobiv alates 7. klassist. Selle käigus saab avastada vanalinna põnevaid kohti – saab teada, kus asub Piiskopi maja, Dominiiklaste klooster, kui vanaks saab Raeapteek, milline hirmus haigus vaevas linnaelanikke läbi ajaloo, kus asus Püha Barbara kalmistu ja milliseid ravimeid müüdi apteegis, milliseid ravimtaimi kasvatati linnamüüri ääres.  Võistkonnad alustavad ja lõpetavad mängu Kiek in de Köki juurest.

Sobilik: III  kooliaste ja gümnaasium
Kestus: 90 min
Maksumus: 3€/õpilase kohta

 

 

Lauamäng “Meistergiid”

Mäng sobib alates 12.eluaastast. Mäng tutvustab Tallinna vanalinna arhitektuuri, hansakaubanduse iidset kultuuri, meie vaimse pärandi teket, ajaloos aset leidnud kronoloogilisi sündmusi ning lisaks treenib mälu, innustab iseõppimist ja arendab fantaasiat ning kutsub ajalugu uurima. Mängu käigus puutume kokku identiteedi- ja integratsiooniküsimustega. Saame teada, kuidas erinevate kultuuride osatähtsus on mõjutanud eestimaalaste käekäiku, mõttemaailma ja elulaadi.

Sobilik: II-III  kooliaste ja gümnaasium
Kestus: 90 min
Osalejad: 12 inimest
Maksumus: 5€/õpilase kohta

Lauamäng “Gildenberg”

Mäng sobib alates 7.eluaastast. Õhtu varjus kogunevad Gildenbergi künka kabelisse vennaskondade juhid, et jagada võim linnas. Sina oled üks neist ja püüad keskaegses hansalinnas võimu haarata. Selleks kasutatakse gildivendade ja gildidesse mittekuuluvate tegelaste kaarte, et nendega ehitisi hõivata. Linnas on kolm ühendust: suurgild ehk kaupmeeste gild, väikegild ehk käsitööliste gild ja Mustpeade vennaskond. Mängu võitja on see mängija, kellel on kõige rohkem punkte ehk kõige suurem mõjujõud linnas.

Sobilik: I-III  kooliaste ja gümnaasium
Kestus: 20-50 min
Maksumus: 5€/õpilase kohta
Osalejad:
kuni 25

#aktiivõpe #õuesõpe #meeskonnatöö #iseõppimine