Haridus – muuseumitunnid ja mängud

MUUSEUMITUNNID ÕPILASTELE

Muuseumitundide tavahind on 5€ osaleja kohta.

Sooduspakkumine: broneerides Tallinna Linnamuuseumi filiaalidesse korraga vähemalt kolm tavahinnaga muuseumitundi, on ühe tunni hind 20% soodsam ehk 4 € õpilase kohta.

NB! Soodushind on õpetajapõhine. See tähendab, et soodustusega muuseumitunde saab broneerida Talllinna Linnamuuseumi erinevatesse filiaalidesse ja osalejateks võivad olla erinevad klassid ja õpilased.

Orienteerumis- ja otsimismängude hind on 3€ osaleja kohta.

 

Kõik muuseumitunnid kohanduvad vastavalt osavõtjate vanusele ja riikliku õppekavale.

MUUSEUMITUNDIDE BRONEERIMINE SIIT
Lisainformatsioon ja koostöö

MUUSEUMITUNNID NEITSITORNIS

 

Kunst vanas tornis

Neitsitorn on pakkunud oma erilise ja kindla karakteriga ateljeed ja kodu mitmetele tuntud Eesti kunstnikele. Tunnis tutvume Neitsitorni ajalooga ja avastame seoseid Eesti kunstnike ja selle keskaegse torni vahel. Arutelu ja ülesannete kaudu õpivad õpilased mõistma nii kunsti kui ka ajalugu.

Tunni lõpetame loomingulise töötoaga.

 

Sihtgrupp: lasteaed – gümnaasium
Eesmärk: tutvuda Eesti kunstnike eluolu,
kunsti ja Neitsitorni ajalooga
Märksõnad: Eesti kunst, ateljee
Lõiming: ajalugu, kunstiajalugu
Kestus: 60-90 minutit
Keel: eesti ja vene keeles

 

 

Tallinna kohvikute lood

Tallinnas on aegade jooksul olnud mitmeid ainulaadseid, originaalmööbliga sisustatud kohvikuid, baare ja restorane. Neis on joodud kohvi ja istutud toolidel, milletaoliseid kusagil mujal maailmas ei ole. On kohti, mis olnud olulised ka kultuuri- või hoopis poliitilises ajaloos.

Tunnis tutvume Tallinna kohvikute ajaloo ja legendaarsete paikadega, samuti õpime tundma ja võrdlema mineviku ja tänapäeva kohvikukultuuri.

Tunni lõpetame maitsva töötoaga.

Tund toimub Väravatornis ja Neitsitornis.

 

Sihtgrupp: II kooliaste – gümnaasium
Eeesmärk: õppida tundma kohalikku kohvikukultuuri ja ajalugu
Märksõnad: ajalugu, Tallinna kohvikud, kohvi- ja kohvikukukultuur
Lõiming: ajalugu, kodundus, ühiskonnaõpetus
Kestus: 90 minutit
Keel: eesti ja vene keeles

 

 

 

Neitsitorni otsimismäng „Vana torni seiklused“

Otsimismängu käigus tutvutakse Neitsitorni ja tema naabrite Tallitorni ja Väravatorniga, nendes olevate näitustega ja tornidega seotud lugudega. Läbi kolme keskaegse torni kulgeva seikluse jooksul saavad õpilased lahendada krutskitega ülesandeid, panna proovile oma loomingulisust ning avastada põnevaid fakte tornide ajaloost.

Kui soovid õpilastega koos lõbusalt aega veeta, kuid samas õppida ka midagi uut ja põnevat, tule mängima meie uut otsimismängu „Vana torni seiklused“.

 

Sihtgrupp: II – III kooliaste
Eesmärk: tutvuda Neitsitorni ajalooga ning Tallitorni ja Väravtorni legendidega.
Märksõnad: ajalugu, Neitsitorn, kohvikud, kunst
Lõiming: ajalugu, kunstiajalugu
Kestus: 60-90 minutit
Keel: eesti ja vene keeles

 

MUUSEUMITUNNID BASTIONIKÄIKUDES


Maa-alused lood

Ajarännak läbi Lindamäe ja Harjumäe maa-aluse maailma, ligi poole kilomeetri pikkune teekond piki 17. sajandi lõpus ehitatud bastionikäikusid.

Uurime, miks on siia rajatud salapärased käigud, kes neid on kasutanud  ja millised põnevad lood ja legendid on nendega seotud. Näeme, kus elasid punkarid, missugust kasutust need käigud veel leidsid ning loodetavasti kohtume ka tunnelites liikuvate kummitustega.

Sihtgrupp: lasteaed, I-III kooliaste
Eesmärk: Lõbusal viisil tutvuda bastionikäikude ja nendega seotud legendidega. Otsimismängu ja legendide abil tutvuda ajalooga.
Märksõnad: kaitseehitiste arhitektuur, legendid, punk-kultuur, underground kultuur, arheoloogia, koopaämblikud, maa-alused elanikud
Kestus: 60 min
Lõiming: ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus, kunst, loodusõpetus, eesti keel.

 

 

Kindel linn ja varjupaik

Kiek in de Köki kindlustustemuuseumi esindusprogramm, mis kõneleb linna kaitsmise ajaloost. Alustame sellest, et Tallinna linn on saanud alguse kindluse rajamisest. Uurime, miks tuli linna kindlustada ja kaitsta ja kuidas on seda tehtud, milliseid relvi kasutati. Kuidas ja miks on aja jooksul linnakindlustusi arendatud.

Keskajal kaitsesid linna müür ja tornid, mida aastate jooksul ümber ehitati. Uusajal aga hakati ehitama kivimüüride ümber muldkindlustusi, sest kahurite tulekuga ei pakkunud kõrge müür ja tornid enam kaitset.

Läbi erinevate mänguliste tegevuste kohtume eri ajaloosündmustega, mis kõnelevad meile, kuidas linna kaitsti ja kuidas ka linnaelanikud ise oma kodude kaitsel osalesid.

Sihtgrupp: III  kooliaste ja gümnaasium
Eesmärk: õppida nägema õppija isikliku vastutuse ja algatusvõime rolli turvalisuse tagamisel, mõista kaitse ning varjupaikade olulisust ja vajadust läbi ajaloo. Oskab tunnetada ajaloo käigu terviklikkust.
Märksõnad: kaitseehitiste arhitektuur, relvad, rahu, seadused, vabadus, loodusvarad, kodanik, tsiviilkaitse
Kestus: 90 min
Lõiming: ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus, kunst, matemaatika, geograafia

HARIDUSLIKUD JA MEELT LAHUTAVAD MÄNGUD

 

Orienteerumismäng „Linnamüüri jälgedes“

Põnev ja hariv võistkondlik orienteerumismäng on mõeldud põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele, kuid sobib ka täiskasvanuile meelelahutuseks ja ajalooteadmiste värskendamiseks.

Mängus tutvutakse Tallinna ajaloolise linnamüüri ja selle tornidega. Mäng toimub Loquiz’ äpis. Mängides on vaja vastata küsimustele või lahendada kergemaid ülesandeid ajaloo ja põnevate legendide teemal. Võistkonnad alustavad ja lõpetavad mängu Kiek in de Köki suurtükitornis.

Sihtgrupp: II kooliaste – gümnaasium
Eesmärk: õppida tundma vana Tallinna ajalugu, tutvuda keskaegsete tornide ja linnamüüriga
Märksõnad: vana Tallinn, legendid, linnamüür, keskaegsed tornid, ajalugu, rühmatöö, õuesõpe, liikumismäng
Lõiming: ajalugu, ühiskonnaõpetus (rühma- ja meeskonnatöö)
Kestus: 90 minutit
Keel: eesti ja vene keeles
Maksumus: 3€/õpilase kohta

Orienteerumismäng „Tallinna legendid ja tõsielu”

Põnev ja hariv võistkondlik orienteerumismäng on mõeldud põhikooli ja gümnaasiumiõpilastele, kuid sobib ka täiskasvanuile meelelahutuseks ning ajalooteadmiste värskendamiseks.

Orienteerumismängus tutvutakse ajalooliste paikade ja hoonetega Toompeal ja all-linnas. Kõrvuti vanalinnas kaardi järgi orienteerumisega tuleb mängu jooksul vastata erinevatele küsimustele või lahendada kergemaid ülesandeid nii ajaloofaktide kui ka põnevate legendide kohta. Võistkonnad alustavad ja lõpetavad mängu Kiek in de Köki suurtükitornis. Maksimaalne osalejate arv on 30 õpilast.

Sihtgrupp: II, III  kooliaste ja gümnaasium
Kestus: 90 min
Keel: eesti ja vene keeles
Maksumus: 3€/õpilase kohta

Orienteerumismäng “Tõved ja tohtrid vanas Tallinnas”

Mäng on sobiv alates 7. klassist. Selle käigus saab avastada vanalinna põnevaid kohti – saab teada, kus asub Piiskopi maja, Dominiiklaste klooster, kui vanaks saab Raeapteek, milline hirmus haigus vaevas linnaelanikke läbi ajaloo, kus asus Püha Barbara kalmistu ja milliseid ravimeid müüdi apteegis, milliseid ravimtaimi kasvatati linnamüüri ääres.  Võistkonnad alustavad ja lõpetavad mängu Kiek in de Köki juurest.

Sihtgrupp: III  kooliaste ja gümnaasium
Kestus: 90 min
Keel: eesti ja vene keeles
Maksumus: 3€/õpilase kohta

Bastionikäikude otsimismäng “Ajarännak läbi Bastionikäikude”

Otsimismängu käigus tutvutakse Bastionikäikude ja Raidkivimuuseumiga, saab lahendada nii kergemaid kui ka keerulisemaid ülesandeid, mis tutvustavad Tallinna ajalugu keskajast kuni 20.sajandini. Võistkonnad alustavad ja lõpetavad mängu Kiek in de Köki suurtükitornis. Maksimaalne osalejate arv on 30 õpilast.

Sihtgrupp: II-III kooliaste
Kestus: 60 min
Keel: eesti ja vene keeles
Maksumus: 3€/õpilase kohta

Neitsitorni otsimismäng „Vana torni seiklused“

Otsimismängu käigus tutvutakse Neitsitorni ja tema naabrite Tallitorni ja Väravatorniga, nendes olevate näitustega ja tornidega seotud lugudega. Läbi kolme keskaegse torni kulgeva seikluse jooksul saavad õpilased lahendada krutskitega ülesandeid, panna proovile oma loomingulisust ning avastada põnevaid fakte tornide ajaloost.

Kui soovid õpilastega koos lõbusalt aega veeta, kuid samas õppida ka midagi uut ja põnevat, tule mängima meie uut otsimismängu „Vana torni seiklused“.

Sihtgrupp: II-III kooliaste
Kestus: 60-90 min
Keel: eesti ja vene keeles
Maksumus: 3€/õpilase kohta

 

Lauamäng “Meistergiid”

Mäng sobib alates 12.eluaastast. Mäng tutvustab Tallinna vanalinna arhitektuuri, hansakaubanduse iidset kultuuri, meie vaimse pärandi teket, ajaloos aset leidnud kronoloogilisi sündmusi ning lisaks treenib mälu, innustab iseõppimist ja arendab fantaasiat ning kutsub ajalugu uurima. Mängu käigus puutume kokku identiteedi- ja integratsiooniküsimustega. Saame teada, kuidas erinevate kultuuride osatähtsus on mõjutanud eestimaalaste käekäiku, mõttemaailma ja elulaadi.

Sobilik: II-III  kooliaste ja gümnaasium
Kestus: 90 min
Osalejad: 12 inimest
Maksumus: 5€/õpilase kohta

Lauamäng “Gildenberg”

Mäng sobib alates 7.eluaastast. Õhtu varjus kogunevad Gildenbergi künka kabelisse vennaskondade juhid, et jagada võim linnas. Sina oled üks neist ja püüad keskaegses hansalinnas võimu haarata. Selleks kasutatakse gildivendade ja gildidesse mittekuuluvate tegelaste kaarte, et nendega ehitisi hõivata. Linnas on kolm ühendust: suurgild ehk kaupmeeste gild, väikegild ehk käsitööliste gild ja Mustpeade vennaskond. Mängu võitja on see mängija, kellel on kõige rohkem punkte ehk kõige suurem mõjujõud linnas.

Sobilik: I-III  kooliaste ja gümnaasium
Kestus: 20-50 min
Maksumus: 5€/õpilase kohta
Osalejad:
kuni 25

#aktiivõpe #õuesõpe #meeskonnatöö #iseõppimine