Linnaelumuuseumi töötajad

Vene 17 asub nii Tallinna ajalugu ja keskaegset kaupmehemaja tutvustav muuseum kui ka kõiki Tallinna Linnamuuseumi filiaale ühendav katusorganisatsioon.
Kõik Tallinna Linnamuuseumi filiaalides töötajaid võid leida siit.

TALLINNA LINNAELUMUUSEUM

 

Õppedisainer
Kristina Madisson-Laht
5196 1041

Klienditeenindaja
615 5180
Mattias Mihelson

Külastusjuhid
Valeria Kitajeva

Natalja Gritsõk

Karoli Loo

Auli Tohv

TALLINNA LINNAMUUSEUMI ADMINISTRATSIOON (Pikk 29a)

Filiaalide kontaktid leiab vastava filiaali lehelt Muuseumist/töötajad

Direktor
Heli Nurger
5333 1804

Finantsjuht
Merle Petersoo
615 5187

Personalijuht
Elen Tisler

615 5196

Hankespetsialist
Reeli Kork
521 9018

Dokumendihaldur-arhivaar
Anu Lõhkivi
610 4178

Administraator
Marianne Leis
5305 9222

ARENDUSOSAKOND (Vene 17)

Juhataja
Katrin Lagerest
5885 3011

Haridusjuht
Margus Saks
5443 0006

Muuseumipoodide spetsialist
Marissa Mutt
5449 0943

Näituste- ja ürituste juht
Merle Tank
5625 5692

Broneeringute haldur
Liina Altmäe
58870821
">liina.altmä

KOMMUNIKATSIOONIOSAKOND (Vene 17) 

Juhataja kt
Katrin Lagerest
5885 3011

Kommunikatsioonispetsialist
Eve Veigel
5347 3981

Kunstnik
Rein Seppius

Turundusspetsialist
Kristjan Arunurm
5664 3506

TEADUSE JA KOGUDE OSAKOND (Vene 17 ja Vene 6)

Peavarahoidja
Maris Rosenthal
615 5194

Teadusdirektor
Pia Ehasalu
610 4171

Vanemkuraator
Toomas Abiline
5559 1117

Koguhoidja (relvad, tina, märgid, mündid, pitsatid)
Ando Pajus
615 5185

Koguhoidja (maal, graafika, raidkivi)
Risto Paju
615 5186

Koguhoidja (arheoloogiakogu)
Mirey Rütman
610 4177

Koguhoidja (arhiivkogu, raamatukogu)
Lauri Frei
615 5182

Vanemkoguhoidja (kultuurilooline kogu)
Kristiina Hiiesalu
615 5188

Koguhoidja (kultuurilooline kogu)
Liza Sedler
615 5192

Nooremkoguhoidja (kultuurilooline kogu)
Tina Timonen
610 4175

Koguhoidja (klaasi- ja tekstiilikogu)
Triinu Tuvi-Kusterle
615 5190

Säilitusvaldkonna juht
Heiti Kulmar
5858 1678

Säilitaja 
Merike Neidorp

Säilitaja
Annely Miil
644 2332

Konservaator (metall)
Jaan Märss

Konservaator
Konstantin Lipski

Konservaator
Heili Jürisoo-Lippin
644 2332

Digitaalkogu spetsialist
Erik Jürviste

HALDUSOSAKOND (Pikk 29a)

Haldusjuht
Lennart Kumm
5341 4313

Muuseumi tehnik
Andres Lall
52 14 849

Haldusspetsialist
Kaljo Kahro
505 7444

Autojuht-elektrik
Leo Savila
5860 1313