Eelarve ja riigihanked

 

Siin avaldatakse andmed Tallinna Linnamuuseumi (edaspidi „hankija“) (registrikood 75016183) soovi kohta sõlmida hankelepinguid, mille eesmärgiks on lihtsustatud korras tellitavate teenuste (lihtteenuste) tellimine (RHS §19)

Alusdokumendid:

Tallinna Linnamuuseumi poolt väljakuulutatud riigihanked leiate https://riigihanked.riik.ee

Tallinna Linnamuuseum lähtub hangete tegemisel Tallinna linna hankekorrast: https://www.riigiteataja.ee/akt/407102017066?leiaKehtiv 

2023

Tallinna Linnamuuseumi 2023 hankeplaan

Tallinna Linna 2023. aasta eelarve, mis sisaldab ka Tallinna Linnamuuseumi eelarvet

2022

Tallinna Linnamuuseumi 2022 hankeplaan

Tallinna Linnamuuseumi 2022 hankeplaani muudatus 04.04.2022

Tallinna Linnamuuseumi 2022.a hankeplaani muudatus 23.11.2022

Tallinna Linna 2022-aasta-eelarve, mis sisaldab Tallinna Linnamuuseumi eelarvet

2021

Tallinna Linnamuuseumi 2021 hankeplaan

Tallinna Linna 2021-aasta-eelarve , mis sisaldab ka Tallinna Linnamuuseumi eelarvet

2020

Tallinna Linnamuuseumi 2020. a hankeplaani muutmine

Käskkiri 2020. a hankeplaani kinnitamiseks

Lisa TLM hankeplaan 2020

Tallinna Linna eelarve, mis sisaldab ka Tallinna Linnamuuseumi eelarvet

2019

Lisa TLMi hankeplaan 2019 muutmise käskkirjale

Käskkirja 2019 hankeplaani kinnitamine muutmine

Tallinna Linnamuuseumi 2019 hankeplaani kinnitamine

TLMi hankeplaan 2019 (lisa) (1)

Käskkirja 2019. a hankeplaani kinnitamine muutmine

Lisa TLMi hankeplaan 2019 muutmise käskkirjale

Käskkirja 2019. a hankeplaani kinnitamise muutmine (dets)

HANKEPLAAN dets 2019

2018

Käskkirja 2018. a hankeplaani kinnitamine muutmine10_2018

hankeplaani muutmine_sept_2018

Hankeplaani muutmine apr_2018 lisa

Käskkirja 2018. a hankeplaani kinnitamine muutmine

2018. a hankeplaani kinnitamine (pdf)

Lisa_Tallinna Linnamuuseumi hankeplaan 2018 (pdf)

Tallinna linna eelarve, mis sisaldab ka Tallinna Linnamuuseumi eelarvet

2017

Tallinna Linnamuuseum 2017 HANKEPLAAN

TLM_2017_hankeplaani kinnitamine