Muuseumist

MISSIOON

Fotomuuseum on Eesti fotograafia ajaloo lõimpunkt, kus talletatakse ja mõtestatakse Eesti fotograafiakultuuri selle muutumises.

Fotomuuseum on ka Tallinna Linnamuuseumi filiaal, mis kogub ja vahendab Tallinna linna arengulugu fotodel.

VISIOON 2020–2025

Fotomuuseum (FM) on külalislahke ja paeluv Eesti fotograafiakultuuri ajaloo teemamuuseum, Tallinna Linnamuuseumi väärtuslik filiaal ja muuseumi fotokogu tõhus haldur.

Inimesed

 

FM on avatud koostööle.

 • – FM on osaleja Eestis fotograafiakultuuriga tegelevates kogukondades;
 • – FM on lisaväärtuse pakkujana kasulikuks partneriks teistele valdkonna arengusse panustavatele oranisatsioonidele ja üritustele;
 • – FM-i töötajad on sõbralikud ja abivalmis professionaalid, kes panustavad enesetäiendamisse ning on oma valdkonna kompetentsed spetsialistid;
 • – FM on väärtuslik koostööpartner õppeasutustele praktikate, õppeprojektide ja eritundide läbiviimisel;
 • – FM kaasab muuseumi tegevustesse haridustöö, kogude korrastamise ja uurimise, näituste ja ürituste vallas vabatahtlikke ning praktikante;
 • – Teema-aasta loengusarjad ja näitused kaasavad vastava valdkonna spetsialiste, fotograafe, kunstnikke ja uurijaid.

Kogud

 

FM edendab Eesti fotopärandi vääristavat kasutamist.

 • – Fotomuuseum kogub, uurib, säilitab ja vahendab Eesti fotopärandit ning Eesti fotograafiakultuuri ajaloolisi ja kaasaegseid ilminguid.
 • – FM kaardistab Eesti fotograafiakultuuri sisemisi ja väliseid seoseid – sh koondab kokku Eesti fotograafia ajaloo alast kirjandust, haldab Eesti fotograafide eluloolist andmebaasi ja eestikeelsete ajalooliste ja kaasaegsete fototerminite sõnastikku.
 • – Enimkasutatava, väärtuslikeima ja vanima osa kohta kogudest on MuIS-i digitaalhoidlas olemas digikujutised;
 • – FM-i kogud on nõuetekohaselt pakendatud ja säilitustingimused tagatud;
 • – FM populariseerib oma kogude sisu:

  – regulaarsete sotsiaalmeedia-postituste kaudu;
  – tõstes kogude kasutatavust lisaks MuIS-ile ka teiste virtuaalsete kanalite kaudu;
  – valmistatades kogude sisu väärtustavaid meeneid;
  – kaastöös kirjastustega avaldatakse muuseumi kogude sisu kajastavaid väljaandeid;

 • – FM viib läbi kogumiskampaaniaid, et koguda Tallinna eri linnaosade ja asumite elu-olu kajastavaid fotosid, dokumenteerida digifotograafia saabumist Eestisse, ning täita kaasaval viisil muid lünke oma kollektsioonides.

Näitused

 

Muuseum koostab Eesti ja maailma fotoajalugu tutvustavaid ning siduvaid kvaliteetseid näituseid, loenguid, artikleid ja teavikuid, jälgib kaasaegse kohaliku fotograafiakultuuri arenguid ning vahendab kogutud teavet atraktiivsel viisil.

 • – FM-i uus püsiekspositsioon (2023) esitab Eesti fotograafia ajaloo kronoloogilist ülevaadet Eesti fotoajaloo hiljutiste uurimuste teabe ja FM-i kogude põhjal;
 • – FM-i teema-aasta võtmes toimuvad FM-i ja teise Eesti fotokogude põhjal uurimusnäitused ning kaasaegsed fotonäitused (kestvusega pool aastat).

Ruumid

 

Fotomuuseum on Tallinna vanalinna üks hubasemaid ja inimkesksemaid muuseumikeskkondi, mille külastajad leiavad tiivustust oma uudishimule Eesti fotokultuuri ja Tallinna linnapildi mineviku, oleviku ja tuleviku vastu. Fotomuuseum ühendab oma ruumides põnevaks tervikuks fotograafia ja keskaegse vanglaehitise.

 • – FM-i I korrusel on fotokaamerate saal, kus saab läbi viia loenguid ja muid üritusi;
 • – FM-i I korrusel on analoogfotograafia kogemustuba nimega “Fotokas”;
 • – FM-i I korrusel on muuseumi külaliste puhkeala ja fotoraamatute lugemisruum;
 • – FM-i I korrusel on raevangla teemaruum;
 • – FM-i II korrusel on Eesti fotograafia ajalugu kronoloogiliselt esitav püsinäitus;
 • – FM-i keldrikorruse galeriis “Lee” toimuvad teema-aasta näitused kestvusega kuni 6 kuud.