TALLINNA LINNAMUUSEUMI KOGUD

Tallinna Linnamuuseumi kogudes on praeguseks ca 151 000 Tallinna ajalooga seotud museaali.

Tallinna Linnamuuseumi esimene põhimäärus aastast 1937 ütleb: „Tallinna Linna Ajaloolise Muuseumi ülesandeks on omandada, koondada ja alal hoida kõiki ajaloolise, kunsti- ja kultuurajaloolise väärtusega esemeid, mis otseselt või kaudselt on seoses Tallinnaga, ning nende läbitöötamine ja tutvustamine laiemaile ringkondadele.“
Samade põhimõtete järgi on muuseumi kogusid täiendatud tänapäevani. Kogud kasvavad eelkõige annetuste ja muuseumi teadurite kogumistöö kaudu, ajalooliselt väärtuslikumaid esemeid omandab muuseum ka ostu teel.
Ligi 150 000 muuseumikogudes olevat eset on tänaseks sisestatud Eesti muuseumikogude andmebaasi MuIS, mille vahendusel on kõigil võimalik nendega tutvuda. Paljud andmed vajavad siiski veel täiendamist ja sellega, nagu ka kujutiste lisamisega pidevalt tegeleme.
Kõik uurijad, kel on sügavam huvi muuseumis olevate esemete vastu, saavad soovi korral nendega tutvuda ka kohapeal, eelneva taotluse alusel.

Kogusid ja nende kasutamist puudutav info:
Tina Timonen 610 4175, 6155194 Tina.Timonen@linnamuuseum.ee

Koguhoidjate kontaktandmed leiab vastava kogu juurest: