Kiek in de Köki kindlustustemuuseumi töötajad

Juhataja
Toomas Abiline
645 9626

Teenindusjuht
Aime Tahvonen
601 2605

Giid-kuraator
Tõnu Pedaru
645 9626

Õppedisainer
Aet Laast
601 2605

Külastusjuhid

Sergei Andrejev

Natalja Gritsõk

Hendrik-Julius Kits

Ade Lehtse

Kristel Lemming

Peeter Talvar

Klienditeenindajad

644 6686

Katrin Rumm

Koidu Kinna

Liina Altmäe

Edvard.Krik
601 2751