Uued tulmed ja huvitavad leiud

Siin võib tutvuda uuemate täiendustega ning uurimistöös tehtud leidudega.

Muuseumi kogud kasvavad eelkõige annetuste ja muuseumi teadurite poolt tehtava kogumistöö kaudu, ajalooliselt väärtuslikumaid esemeid omandab muuseum ka ostu teel. Enamik kogudes olevaid esemeid on tänaseks leitavad Eesti muuseumikogude andmebaasi MuIS kaudu, seal on võimalik nendega tutvuda. Paljud andmed vajavad siiski täiendamist ja selles töös tuleb ette ka huvitavaid avastusi.

Linnamuuseumi jõudsid Tallinna meistri Abraham Kupferschmidt’i 18. sajandi tinakannud

 Üllatav leid Tallinna Linnamuuseumi arhiivkogust – rariteetne 16. sajandi köide