Arheoloogiasügise loeng 25. novembril: Viikingiaegse Iru linnuse olulisusest Idatee kontekstis

Tallinna Linnamuuseumi arheoloogiasügise loengud toimuvad Kiek in de Köki kindlustustemuuseumis, kus saab tutvuda ka oktoobris avatava näitusega “Tallinna eellugu”. 

11. novembril kell 18.00
Kiek in de Köki kindlustustemuuseumis

“5.-11. sajandi skandinaavialikust ornamentikast Revala muinasmaakonna alade arheoloogilistel leidudel”

Arheoloog Indrek Jets

Vanapõhja kultuuri üheks ilmekamaks osaks oli eripärane keeruline ornamentika. Juba rahvasterännu ajal jõudis see ka Ranniku-Eestisse, sealhulgas Revalasse. Ka järgnevatel sajanditel, läbi mitmete stiilimuutuste jäi skandinaavialik väändunud ja põimuvatest loomafiguuridest dekoor siinsetelegi inimestele olulisteks. Mida need mustrid meile võiks rääkida, seda proovin avada oma loengus.

Loengus osalemine: 6 € täiskasvanud/4 € sooduspilet

Registreerin

Foto: naast Linnakse kalmest, koloreeritud mustri esile toomiseks.

25. novembril kell 18.00
Kiek in de Köki kindlustustemuuseumis.

“Viikingiaegse Iru linnuse olulisusest Idatee kontekstis”

Arheoloog Mauri Kiudsoo, TLÜ arheoloogia teaduskogu

Loeng tutvustab sissejuhatuseks Iru linnuse uurimislugu ja sealse leiumaterjali põhjal püstitatud erinevaid hüpoteese. Keskendudes peaasjalikult Iru linnus-asula tähtsusele Idateel, käsitletakse laiemalt Soome lahe vesikonna muistiseid. Põgusa ülevaate saab ka viikingite kaugkaubandusvõrgustikust ja -teedest.

Registreerin

 

Loe lisa Arheoloogiasügisest SIIT

 

TOIMUNUD:

7. oktoober
“Millest kõnelevad Iru linnuse ja Proosa kivikalme relvaleiud?” arheoloog Ain Mäesalu

Iru Linnapära ja Proosa kalmistu on kogu Eesti ulatuses silmapaistvad muistised. Nende arheoloogilistel kaevamistel saadud leidude hulgas kohtab mitmeid haruldasi esemeid, mis on pälvinud laia rahvusvahelist tähelepanu. Leitud relvad, mis pärinevad pronksiajast kuni muinasaja lõpuni, võimaldavad teha tõsiteaduslikke järeldusi relvastuse ajaloo ja asetleidnud sõjasündmuste kohta. Mõned nö „kiuslikud leiud“ võimaldavad välja pakkuda ka fantaasiarikkaid oletusi nagu näiteks Kalevile kuulunud odast või kuningas Ingvari mõõgast.