Palju õnne, Läti! Fotomuuseumis on 4. veebruarini avatud näitus “Fotoklubi Rīga”

15. novembrist 4. veebruarini on Fotomuuseumis avatud Läti Fotomuuseumi näitus “Fotoklubi Rīga”. 

Läti Fotomuuseumi koostatud näitus tutvustab Riia vanimat fotoklubi, mis 2017. aastal tähistas oma 55. sünnipäeva. Näituse eesmärk on pakkuda tagasivaadet 20. sajandi teise poole Läti tuntuima fotoklubi ajalukku ja näidata selle liikmete loomingut.

Näitus koosneb kahest osast – klubi ajaloost ja liikmete originaaltöödest. Fotoklubi asutamist ja töö põhisuundi näidatakse, kasutades infomaterjale, esemeid (medalid, karikad), trükiseid (näituste kataloogid, posterid, kutsed). Klubi tegevust illustreerivad fotod, videomaterjalid ja klubi liikmete autoritöid. Kõige enam näeme nende töödes portreesid, maastikupilte, akte, Riia vaateid. Paljudes töödes on kasutatud erinevaid tehnikaid – solarisatsioon, isoheelia, montaaž, ülikontrasttehnika.

„Fotoklubi „Rīga” ajalugu” peegeldab Läti fotolugu, millel on Riia kultuuri- ja kunstielu lähiminevikus tähtis roll. Fotoklubi areng näitab Riia fotograafide võimalusi aegade vältel, alates amatööride eneseharimise püüdest kuni rahvusvahelise tunnustuseni.

Fotoklubi „Rīga” asutati 1962. aastal. Lühikese aja jooksul kasvas see väikesest sõpruskonnast välja fotokunstnike liiduks, kus tegutsesid sellised tuntud tegijad nagu Gunārs Binde, Jānis Gleizds, Leonīds Tugaļevs, Vilhelms Mihailovskis, Valdis Brauns, Egons Spuris (viimase töö on kantud Läti kultuurikaanonisse) ja paljud teised. Klubi liikmed aitasid kaasa fotograafide ja ühiskonna harimisele fotokunsti valdkonnas ning tegid Riia kui kunsti- ja kultuurikeskuse tuntuks kogu Nõukogude Liidus ja väljaspool selle piire. Fotoklubi „Rīga” viiekümne viie tegevusaasta jooksul on selles tegutsenud umbes 400 riialast, aga klubi tegemistega seotud huviliste arv on olnud kordades suurem.

Läti Fotomuuseum soovib tänada fotoklubi „Rīga“ juhatajat Eiženija Anna Freimanet, klubi praegusi ja kunagisi liikmeid, ka kunstiteadlast Alise Tīfentālet toetuse ja abi eest.
Näituse koostasid: projekti autor ja klubi ajaloouurija, Läti Fotomuuseumi spetsialist Daiga Jamonte, muuseumi töötajad – Maira Dudareva, Guntis Jasotis, Dace Saveiko, Sandis Zaķis, muuseumi vabatahtlikud – Ilze Krišane, Aleks Pocelujevs, Jekaterina Macuka.
Näitus valmis tänu Riia linna, Sadolini ja disainibüroo ja fotostuudio „Pieci ezeri“ toetusele.

LFM15569
Gunârs Binde
Siena
1964.gads

Fotonegatîvs
Fotografika, rastrs
“Vecâ jûrnieka portrets”
Vîrieða portrets profilâ. Vîrietim ûsas, galvâ platmale.
Fot. – Valters Jânis Ezeriòð
1960.-1970. gadi
9 x 9,5 cm

“Sâkums”

“Akts”
1967. gads?

Fotogrâfija.
Portrets,
“Gleznotâjas portrets”. Prieksplânâ sieviete, fonâ sçþ divi jaunieði.
1970.gadi
Zigurds Bilzonis
36,1 x 29,1 cm

LFM1792
V. Links
Pçc vçtras
1981.gads

“Portrets”
1962. gads

LFM42
Fotogrâfija
”Laimes Lietus”
fotogrâfs-V. Brauns
1970.g.
melnbalta