Fotomuuseumi analoogfoto näituse open call

2022. aasta maikuus algab Fotomuuseumi uus teema-aasta, mis on seekord pühendatud analoogfotograafiale.

Koostöös Helsingi Darkroom Festivali, Finnish Darkroom Association’i, Soome Fotokunstimuuseumi ja Soome Instituudiga korraldame kevadel Jaani Seegi Galeriis rahvusvahelise grupinäituse, mis jääb avatuks sügiseni. Fotomuuseum käivitab nüüd ja praegu avatud kutsungi analoogfotograafiaga tegelevaile fotograafidele Eestis, et valida väljapanekule viie kohaliku fotokunstniku tööd.

Open call on mõeldud kõigile neile, kes kasutavad kaasaegsete fototeoste loomisel analoogprotsesse. Siia kuuluvad näiteks hõbeželatiinfotod (solarisatsioon, montaaž, vedelemulsioon jne), kromogeenfotod, dagerrotüübid, märgkolloodiummenetlus, broomõlitehnikas tööd, tsüanotüübid, polaroidfotod jne. Pildi valmistamise protsessil võivad olla digitaalsed etapid, kuid valmis teos peab suures osas toetuma analoogtehnoloogiale. Palume osalemisest huvitatuil saata 2. veebruariks 2022 oma analoogfotograafia projekt aadressile failivahetuskeskkonna WeTransfer abil. Üks fotograaf võib saata mitu projekti. 

Esitatavad projektid – kuni 10 ühtse terviku moodustavat tööd – peaks olema valminud viimase viie aasta jooksul. Temaatilisi piiranguid ei ole. Valiku kokkupanemisel näituseks arvestame fotograafi kunstilist visiooni, soovime näha eneseteadlikku ja ambitsioonikat lähenemist kaasaegsete fototeoste loomisel. Fotode juurde palume lisada lühikese kirjelduse, millist analoogtehnikat on kasutatud ja mis on saadetud tööde kontseptsioon. Tekstilised kirjeldused ei pea olema pikad. Soovime teada fotograafi motiive ja põhjuseid, miks kasutada ka tänapäeva digimaailmas analoogtehnikaid. Näituse sisu kokkupanemiseks teeb valiku esinduslik rahvusvaheline žürii.

Fotomuuseumi analoogfoto teema-aasta eesmärgiks on näidata, et vanad tehnoloogilised fotomeetodid pole välja surnud, vaid neid kasutatakse edukalt kaasaegses fotograafias visuaalse eneseväljenduse praktikana. 

Näitusele valitud fotokunstnikud saavad rahvusvahelist tähelepanu, tuuakse esile meedias ja nende tööd jõuavad ühisnäitusele nii Eestis kui Soomes. Soovime originaalset mõtlemist ja tavapärasest erinevat visooni!


Lisainformatsioon: 

Näituse kuraatorid Katri Lassila (FIN) ja Annika Haas tel 56610694