Tallinna Linnamuuseumi kodu-uurimise ringi 60. aastapäeva konverents
27.04 Tallinna vene muuseumis

27. aprillil toimub Tallinna vene muuseumis (Pikk 29a) Ants Laikmaa saalis Tallinna Linnamuuseumi kodu-uurimise ringi 60. aastapäeva konverents. 

Tallinna Linnamuuseumi kodu-uurimise ring, mis on etendanud olulist osa Tallinna ajaloo uurimisel ja kultuuriväärtuste kaitses, tähistab tänavu oma 60. sünnipäeva. Kodu-uurimise ringil on olnud tuntav roll Tallinna Linnamuuseumi kogude täiendamisel, samuti koolide kodu-uurimise edendamisel.

Ringis on läbi aegade kaasa löönud sellised tuntud nimed nagu Gustav Vilbaste, Epp Siimo, Rudolf Kenkmaa, August Pulst, Hans Kruus, Villem Raam, Heino Gustavson, Jaan Kross, Oskar Kuningas jpt, kes leidsid võimaluse ringis ilma eeltsensuurita oma uurimusi esitada ja teavet jagada.

Ringi kauaaegsed juhid olid kultuuriloolane Voldemar Miller ja TLM-i arheoloog Kaupo Deemant, samuti on panustanud mitmed teised Tallinna Linnamuuseumi ajaloolased.

Ringi kooskäimiskohaks on pikka aega olnud Tallinna Linnamuuseumi hooned Vene tänaval, praegu toimuvad kohtumised Tallinna Linnamuuseumi filiaali, Tallinna vene muuseumi ruumides Pikk 29 a.


Päevakava:

11.30 – 12.00 kogunemine.

12.00 avamine.

Avatervitus: TLM vene muuseumi juhataja kt Julia Kornejeva.

12.10 – 14.30 Ettekanded.

14.30 – 16.00 Kohvilaud ja vestlusring.

 

Ettekanded 

  1. Ajaloolane kui kohtunik. Küllo Arjakas, Tallinna Linnaarhiivi juhataja.
  2. TLM kodu-uurimise ringi tegevusest kokkuvõtvalt läbi aastakümnete. Luise Õuna, ring.
  3. TLM kodu-uurimise ringi sekretäridest. Marju Vilbaste, ring.
  4. Rahvuskaitsest vastanduvas maailmas. Rein Einasto, ring.
  5. Muistsete kalmete ja matmiskommete uurimisseis Eestis. Mati Mandel, ring.
  6. Tallinna legendid. Jüri Kuuskemaa, Tallinna heerold, ring.
  7. Kodu-uurimise ja muinsuskaitse sarnane maailmavaade. Ants Kraut, EMS.

Ette võib tulla esinejate järjekorra muudatusi.

Järgnevad sõnavõtud