Tallinna Linnamuuseumi ja Tallinna vene muuseumi pakutav keeleõpe

Tallinna Linnamuuseumis saavad tellida keeleõppeprogrammiga muuseumitunde need, kes õpivad eesti keelt.

Kõige tihedamini kasutavad seda võimalust keelekümblusega lasteaedade vanemad grupid. Reeglina tellivad õpetajad korraga 3-4 tundi, mida külastavad järjest aasta jooksul. Kuigi muuseumi temaatika on keskaeg, mis võiks koolieelikutele olla keeruline, siis tegelikkuses probleeme ei ole. Juba teisel külastuskorral oskavad lapsed muuseumis paremini orienteeruda, sest asuvad tuttavas keskkonnas, kus neil tuleb meelde see, mida nad kogesid eelmise tunni ajal, sealhulgas ka mõned eestikeelsed sõnad. Muuseumitundides kasutame alati rekvisiite ja iidsete esemete koopiaid, mida lapsed võivad käes hoida või isegi selga panna. Sel viisil saab korrata esemete nimesid ja omadus- ning tegusõnu, mida esemega on võimalik teha. Kõiges saab lähtuda õpetajate soovidest ja õpilaste keeleoskusest.

Samu teemasid on võimalik kohandada ka koolilastele, pakkudes neile juba veidi raskemaid ülesandeid.

  • Keskaegses köögis räägime sellest, mida söödi või ei söödud 500 aastat tagasi. Selleks kasutame korvikest mängujuurviljade ja puuviljadega, leidub ka leiba-saia, kanakoibi või isegi jäätist. Igaüks saab midagi korvist, seejärel nimetame selle eseme nime eesti keeles, kordame kõik koos ja siis juba otsustame, kas seda söödi keskajal või mitte.
  • Mereteedele pühendatud saalis on peidus karbike argiste esemetega, mida ammustel aegadel kasutati. Üheskoos otsustame, millest need on tehtud. See ülesanne aitab korrata eestikeelseid materjalinimetusi. Keskaegsed riided aitavad laiendada sõnavara, mis on seotud värvide nimetuste ja rõivastega.
  • Keskaegsest majast rääkivas tunnis vaatame, milline see oli, kuidas oli elu korraldatud, millised ehitised on vanalinnas ning missugused mängud ja meelelahutused olid keskajal. Õpime lugema numbreid eesti keeles ja kasutame tegusõnu, mida vajame mängudeks.

Tallinna vene muuseum pakub muuseumitunde nii lastele kui ka täiskasvanutele, kes õpivad vene keelt.

Meie külalisteks on tavaliselt eestikeelsed koolid, kes käivad muuseumis vene keele tundide raames. Igal konkreetsel juhul valime mänge ja ülesandeid vastavalt õpilaste teadmistele. Kõik detailid kooskõlastatakse eelnevalt õpetajaga. Tavaliselt toimub tund eesti keeles ja kohe tunni alguses tutvustame uut leksikat.

  • Tallinna vene muuseumi tunni „Joogem teed: imejoogi võlud“ raames kleebivad õpilased sildid venekeelse sõnaga reaalsetele esemetele, mis on seotud vene teetraditsioonidega. Antud kompositsioon on õppevahend, mida õpilased vajadusel võivad tunni jooksul kasutada. Järgnevalt saavad õpilased ülesande, mis aitab uusi sõnu meelde jätta. Edasine tund toimub tavameetodil, kuid õpitud sõnu kasutame vaid vene keeles. Tunni lõpus saab igaüks edaspidi kasutamiseks endale sõnastiku uute sõnadega.