Pae Gümnaasiumi etteaste 9.12. Linnamuuseumi näitusel „Linnusest linnaks“

Pae Gümnaasiumi noored esinevad esmaspäeval, 9. detsembril kell 14 oma programmiga Linnamuuseumi näitusel „Linnusest linnast“

Tallinna Pae Gümnaasiumi keelekümblusklasside noored esitasid õpetaja Christina Lääne eestvedamisel 19. oktoobril 2019 loomingulise etteaste “Tallinna 800. Elavad pildid” Tallinna Linnamuuseumi näitusel „Linnusest linnaks. Taanilinna sünd 800 aastat tagasi”.

Ettevalmistustega alustasid õpilased juba kevadel 2019. Septembris tutvuti põhjalikult näitusega, töötati näitusetekstidega nii muuseumis kui koolis ja ise kirjutati etteaste stsenaarium. Oktoobris liitus noortega lavastaja Rahel Otsa ning algasid korduvad läbimängud ja proovid. Nii valmis noorte poolt loodud etteaste, mis tutvustab näitust Tallinna sünniloost eripärasel viisil.

Loomisprotsessi oli kaasatud ka muuseumi meeskond ja lavastaja ning kõik toimus ERÜ projekti „Raamatukogud-muuseumid-noored” raames. Antud projekt on ka üks osa TPG Hübriidõpikeskkonna „Õpilaselt õpilasele“ töögrupi tööst: esmakordselt Eestis lõid õpilased ise muuseumipedagoogilise programmi.

Kooli ja muuseumi vahelises koostöös valminud programmi saab nüüdsest tellida eesti ja vene koolide 5.-8. klassile. Etteaste “Tallinna 800. Elavad pildid” on omamoodi inspiratsiooniallikaks põhikooli loovtöö tegemiseks.

Registreerimine ja info: Jelena.tsekulajeva@linnamuuseum.ee.

Toimumisaeg: kokkuleppel

 

9. detsembril kell 14 toimuval etteastel on töökeeleks vene keel.

Pae Gümnaasiumi noorte etteastega võid tutvuda ka Facebookis