Carlsbergi Fondi stipendiumiprojekti luubi all on Taani-Eesti suhted ajaloos

Milliseid jälgi on jätnud Taani-Eesti kunagised võimusuhted meie riikide ajalukku ning ajaloomällu? Carlsbergi Fondi stipendiumiprojekti raames uurivad seda Eesti ja Taani teadurid Frederiksborgi Taani ajaloo muuseumi, Tallinna Linnamuuseumi ja Tartu Ülikooli koostöös.

Uusimistöö tulemustega saab jooksvalt tutvuda Tallinna Linnamuuseumi ajaveebis

15. juunil avati Taani kuninganna Margrethe II osavõtul Kiek in de Köki kindlustustemuuseumis Frederiksborgi Taani ajaloomuuseumi ning Tallinna Linnamuuseumi koostöönäitus „Dannebrog ja Eesti 1219-2019“. Carlsbergi Fondi juhatuse esimees ning Frederiksborgi muuseumi asejuht dr Flemming Besenbacher kuulutas samas välja Taani ja Eesti ühise ajaloo uurimiseks loodud projekti stipendiaadid. Kaheaastast järeldoktori stipendiumiprojekti juhib Frederiksborgi Taani ajaloo muuseum koostöös Tallinna Linnamuuseumi ja Tartu Ülikooliga.
Eestist valiti stipendiaadiks keskaja ajaloo uurija dr Mihkel Mäesalu, Taanist dr Stefan Pajung. Stipendiaatidelt oodatakse tihedat koostööd, uurimisprojektis sünnivad ühised seminarid, konverentsid, publikatsioonid ja näitused.


Mihkel Mäesalu
sõnul saame uurimisprojekti tulemusel hoopis parema ettekujutuse Taani kuninga rollist siinmail läbi kogu keskaja ja siinse ühiskondliku eliidi vaatenurgast. Mäesalul on kavas uurida Taani kuningate kuvandit keskaegsel Liivi- ja Eestimaal ja selgitada Tallinna linna ning piiskopi ja Harju-Viru vasallide suhet kuningasse Taani võimu perioodil. Kas kuningat peeti liitlaseks või vaenlaseks? Kas tunti end kuuluvat Taani kuningriiki või hoopis osana Liivimaast? Kuidas üldse mäletati siin kuni keskaja lõpuni kuningas Valdemar II (1202–1241) ristisõda ja sellele järgnenud Taani võimuperioodi?

Mihkel Mäesalu töötab teadurina Tartu Ülikooli Ajaloo ja arheoloogia instituudi üldajaloo osakonnas. Filosoofiadoktori kraadi kaitses Tartu Ülikoolis 2017 teemal „Liivimaa ja Püha Rooma Keisririik 1199–1486“.

Stefan Pajung loodab ühisprojektiga heita valgust kolmele seni suuresti kõrvale jäetud teemale: millised olid Taani ja Eesti alade kirikute suhted, miks Taani monarhiat huvitas Eesti ka pärast alade müümist Saksa ordule ja kuidas on Taani võimuperioodi Eestis käsitletud nii Taani kui Eesti ajalookirjutuses, kirjanduses, kunstis, muusikas ja filmis. Uurimistöö peaks heitma valgust ka küsimusele, kuidas taanlased on tajunud Eesti rolli ja eestlasi kui kunagist osa Taani monarhiast.

Stefan Pajung õpetab Aarhusi ülikoolis keskaja ajalugu. Doktorikraadi kaitses ta 2010 Aarhusi ülikoolis hiliskeskaja-varauusaja kaubandus- ja kultuurisidemetest Taani ja hansalinnade ning Hollandi vahel.

Info Carlsbergi Fondi kodulehel leiad SIIT

Uurimisprojekti käigus toimuvast saab edaspidi jooksvalt infot Tallinna Linnamuuseumi kodulehelt.

Carlsbergi Fondi juhatuse esimees, Frederiksborgi muuseumi asejuht dr Flemming Besenbacher kuulutab kuninganna Margrethe II juuresolekul välja stipendiaadid
Frederiksborgis asuva Taani ajaloo muuseumi direktor Mette Skougaard ja Tallinna Linnamuuseumi juhataja Triin Siiner sõlmisid muuseumide koostööleppe