Võlusõnad (lasteaed)

Muuseumitunnis saavad lapsed mõtelda, kuidas käitub hea sõber. Kuidas aidata sõpra hädas? Kuidas teda lohutada? Kuidas tal tuju rõõmsamaks muuta? Koos tegutsedes saavad lapsed aidata pahura mesilase tuju tõsta. Tunni lõpul meisterdatakse sõpradele ilusaid paberlilli.

SITHGRUPP: 3–5-aastastele
EESMÄRK: Mõtestada, kuidas hea sõber kindlasti ei käitu ja õppida seeläbi ise parem sõber olema.
MÄRKSÕNAD: sõprus, koostöö, arutelu, analüüs, emotsioonid, käitumine
LÕIMING: mina ja teised, sõprus

Kestus u 60 min