Sõbrad mänguasjad (lasteaed)

Sõbrad mänguasjad

Mõtleme üheskoos sellele, kuidas saame olla heatahtlikud ja abivalmid sõbrad oma mänguasjadele. Mänguasjad on alati truud seltsilised siis, kui sul on igav, kui oled rõõmus või hoopis kurb, kui sul on mure või näiteks mõni saladus rääkida. Õpime seda, kuidas mänguasju hoida, et nad mänguhoos katki ei läheks või ära ei kaoks ning proovime olla ka neile võrdväärselt toetavad ja head sõbrad. Lõpetuseks meisterdab iga laps naljanina, millega oma armsale lemmiklelule rõõmu valmistada.

Tund toetab mängu-, tunnetus- ja õpioskuste ning sotsiaalsete oskuste omandamist. Tunni käigus peegeldab laps tundeid ja soove, omandab kogemusi ja käitumisreegleid ning õpib probleeme lahendama. Tegevuste käigus saab laps aru lihtsamatest seostest, tajub esemeid, sündmusi ja nähtusi tervikuna, teeb vahet hea ja halva käitumise vahel, oskab teistega arvestada ja teha koostööd.

Kestab: 50 min