Vana maja saladused (kool)

vana maja saladused

Lapsed kohtuvad vana muuseumimajaga, kes räägib neile oma loo. Muuseumitunni käigus pöörame tähelepanu vanade majade väärtusele. Meie muuseumimaja loo näitel puudutame ka ehituskunsti teemat üldisemalt. Lastele arusaadavas võtmes ja rohkete mänguliste tegevuste abil tutvume mõistetega arhitektuur, arhitekt, miljööväärtus, säästlik renoveerimine, muinsuskaitse jne .Uurime millest, kuidas ja mis otstarbel maju ehitatakse ja kuidas neid hoitakse.

Tund toetab väärtus- aga ka suhtluspädevuste omandamist. Laps õpib teksti kuulamise põhjal tähtsamat infot eristama ja meelde jätma. Õpib sihipäraselt vaatlema, erinevusi ja sarnasusi märkama ja kirjeldama. Omandab uut sõnavara ja oskab seda kasutada.

Kestab: 1 h