Mida sõprus kujutab? (kool)

Miiamilla muuseum räägib üleni sõprusest: iga sahtel, nurgake maja sees ja majast väljas! Seetõttu vaatame ka sõbrapäevale pühendatud tunnis, mida sõprus endast õigupoolest kujutab ja kuidas sõbraks saadakse. Ja kui sa juba oled sõbrad leidnud – siis mida kõike saavad sõbrad koos teha (ehk jah, muidugi mängime, jah otseloomulikult me meisterdame, pealekauba paneme kokku oma sõpruse pildi ja puhume teetassi taga juttu)!
SITHGRUPP: I kooliaste, 1.–3. kl
EESMÄRK: Uurida enda kogemuse põhjal eri ülesannete kaudu, millest sõprus koosneb ja kuidas sõpru hoida.
MÄRKSÕNAD: sõprus, heasüdamlikkus, koostöö, fantaasia, kujundlikkus
LÕIMING: inimeseõpetus, kunst

Kestus 60 min

Muuseumitundi on võimalik tellida ka kooli!