Näpud mulda! (kool)

Muuseumitunnis tegutseme Miiamilla miniaias, kus õpime tundma aiataimi ja -putukaid, keerutame Komposti-Krõlli. Kevadel paneme seemned mulda ja istutame köögivilju, sügisel saame juurikad mullast puhtaks raputada, laste kasvatatud sügisande korjata ja aia kenasti korda rehitseda. Koostegutsemise abil õpime hoolivat suhtumist keskkonda ja loodusesse.

 

TOIMUMISAEG: mai keskpaik – juuni, september
SIHTGRUPP: I kooliaste, 1.–4. kl
EESMÄRK:
 aiatööde abil õppida looduse eest hoolitsema
MÄRKSÕNAD: õuesõpe, loodushoid, aiatööd, koostöö, looduse eluring, taimede eest hoolitsemine, meeled, empaatia
LÕIMING: loodusõpetus

Kestus 6090 min
Hind 5 € laps

Palume selga panna aiatöödeks sobivad riided. Muuseumitunni jooksul viibime ainult õues!