UUS TUND! Aeg, allikad ja aja lugu (kool)

Tunnis tegeleme ajaloo algkursusel õpitava praktilise, erinevaid meeli kaasava, kinnistamisega. Mis on aeg? Kuidas ja millega seda mõõdetakse? Tutvume salapärase  ajajoonega. Saame teada, mis on ajalooallikad ning millist infot need ajaloolasele annavad. Tegutseme individuaalselt ja rühmas. Tunni lõpus saab iga osaleja kaasa ajajoon-järjehoidja, et ka edaspidi hõlpsalt ajas ja ajaloos orienteeruda.

Tund toetab ajaloo algkursusel õpitava omandamist. Õpime tundma ja kasutama kontekstis mõisteid, lühendeid ja fraase:  sajand, aastatuhat, eKr, pKr, kirjalik allikas, suuline allikas, esemeline allikas, ajajoon, arhiiv, muuseum. Leiame õpitu põhjal lihtsamaid seoseid, töötame allikatega, õpime ajajoone abil ajas orienteeruma. Arenevad rühmatöö ja suhtlemisoskus, samuti õpime rohkem ennast analüüsima

Sobib: 4.- 6. klass

Kestab: 1 h 15 min