Kodudele külla (kool)

kodudele külla

Selles tunnis räägime aardest, mille tähendus on igaühe jaoks isesugune. Me räägime kodust ja mõtleme sellele, mida võiks tähendada väljend „kodu kui aare”, miks on kodu tähtis ja kallis paik ning mis peab meie kodus kindlasti olemas olema. Uurime ka erinevate rahvuste kodusid, mis on loodud vastavalt sellele, millises keskkonnas elatakse ning milline on inimeste igapäevane elu-olu. Mõtleme veel, kes peale inimeste erisuguseid kodusid ehitavad ning tunni lõpus on lastel võimalus olla ise väikesed arhitektid ning luua erinevatest materjalidest fantaasiamakett.

Tund toetab kultuuri- ja väärtuspädevuste kujundamist. Laps õpib tajuma ja väärtustama enda seotust oma ja teiste maade rahvaste kultuuriga ning väärtustama loomingut ja kujundama ilumeelt.

Sobib: alates 2. klassist
Kestab: 1 h 15 min