Tallinna vene muuseumi osalussaali konkurss “SINU MUUSEUM – SINU NÄITUS”

Avame konkursi “Sinu muuseum – sinu näitus” Tallinna vene muuseumi osalussaali jaoks. Järgmise aasta jooksul saavad kolm võitjat teha muuseumis oma väljapaneku, mis kestab 3 kuni 4 kuud.

Kui Sul on midagi öelda kohaliku venekeelse kogukonna nimel või soovid tutvustada selle  kultuuri, kui sa soovid jagada oma loomingut laiema publikuga, kui sul on päevakajalisi või ajaloolisi teemasid arutamiseks, on see konkurss just sulle! 

Võistluse eesmärk on avada muuseum kaasamõtlejatele ja pakkuda võimalus inimestele, gruppidele ja kogukondadele korraldada päris oma näitus, näidata ja tutvustada oma loomingut  või kutsuda kaasa mõtlema enda jaoks olulisel teemal. Ideid ootame eraisikutelt, organisatsioonidelt või kodanikuühendustelt.

Võidunäitusi valitakse kolmes kategoorias: visuaalne kunst, käsitöö ja varia (ajalugu, sotsiaalsed teemad, kultuur jne.) Konkursi reeglitele vastavate ideede hulgast valitakse võitja avaliku hääletuse tulemusel. Hääletus kestab kaks nädalat.

Ideid saab esitada 21. veebruarini 2022. Tulemused avaldatakse märtsi alguses. 

Tallinna vene muuseum jätab endale õiguse vastavalt olukorrale Eestis ja Tallinnas teha ajakavas muudatusi.

 

NÕUDED KONKURSITÖÖDELE

Konkursil osalemiseks tuleb muuseumile esitada näitusekavand, mis peab sisaldama:

 1. näituse idee kirjeldust (kuni 2 A4-lehekülge, sisukirjeldus kuni 3000 tm);
 2. joonist/pilti ühel leheküljel näituse paigutusest saalis (võib sisaldada kuni kolme pilti/joonist). Vaata ka näitusesaali plaani.
 3. näitusekavandi esitaja kontaktandmeid (nimi, telefon, e-posti aadress, aadress);
 4. kinnitust, et olete tutvutud ja nõus osalussaali konkursi osalemistingimustega ning eduka konkursil osalemise korral valmis näituse koostöös Tallinna vene muuseumi meeskonnaga õigeaegselt valmis tegema.

NB! Kavandis vastake kindlasti järgmistele küsimustele:

 1. Mis on plaanitava näituse põhiteema? Tooge välja seost kohaliku venekeelse kogukonna kontekstiga. Põhjendage selle teema kajastamise vajalikkust.
 2. Milliseid esemeid, fotosid ja tekste soovite eksponeerida ning miks?
 3. Mis on näituse pealkiri?

 

TÖÖDE ESITAMINE

Osalussaali näituse ideekirjelduse ja näituse paigutuse joonise/pildi saate esitada meilitsi  või postiga: Konkurss „Osalussaal 2022”, Tallinna vene muuseum, Pikk 29a, 10133 Tallinn

NB! Elektrooniline osalemisvorm vastab kõigile nõuetele. Kui on täidetud kõik kohustuslikud väljad, mingeid lisadokumente edastama ei pea.

 

KONKURSIL OSALEMISE TINGIMUSED

Konkursil saavad osaleda eraisikud, organisatsioonid või kodanikuühendused.

 Osaleda ei saa muuseumitöötajad, professionaalsed kuraatorid ega konkursi korraldamisega seotud isikud.

 • Esitatav ideekavand ega tehtav näitus ei tohi kahjustada kellegi huve ega minna vastuollu Eestis kehtivate seadustega.
 • Korraldajatel on õigus kasutada osalussaali võistlusel osalevaid töid tasuta koos autori nimega ideekonkursiga seonduvalt meedias ja uurimistöös mittekommertslikel eesmärkidel.
 • Korraldajad ei edasta osalejate isikuandmeid kolmandatele osapooltele ja kasutavad neid ainult osalussaali projektiga seotud kommunikatsioonis.
 • Konkursil osalemine on tasuta. 

VÕIDUTÖÖ VÄLJASELGITAMINE

 • Konkursi võitja selgub avaliku hääletuse tulemusena. Oma lemmikidee poolt saab hääletada võistluse veebilehel.

VÕIDUTÖÖ

 • Võidunäitus avatakse Tallinna vene muuseumi osalussaalis 2022. aasta jooksul (aeg selgub läbirääkimisel). 
 • Tallinna vene muuseum toetab võidunäituste loomist näitusepinnaga (39,5 m2). 
 • Tallinna vene muuseum pakub vajadusel nõu taotluste kirjutamisel näituse teostamiseks.