30. mail on Peeter I sünnipäev. Muuseumipilet 1€

30. mail tähistatakse 348 aasta möödumist Peeter Suure sünnist.

On teada, et vene tsaar külastas Tallinna (Revel) 11 korda. Huvitav, kas ta kunagi tähistas siin oma sünnipäeva?

J. Kuuskemaa kirjutab sellest oma raamatus “Peeter I ja Katariina I Tallinnas” järgmist:

1721.a. oli tsaaril sünnipäev, mida toredasti tähistati. Ta sai neljakümne üheksa aastaseks. Omapärase rariteedina seostub sünnipäevapidustustega Tallinnas Johann Köhleri trükikojas kenasti paljundatud “Kõige truualamlikum õnnesoov”.

Tekst, mida “alamlikkuse ja truuduse kohuse tõendamiseks juubeldavalt ette kanti”, koosnes üsna lohisevalt seotud, kuid kõrgelennulise sõnastusega värssidest. Neis kuulutati “Czaar Peter” teiseks päikeseks ja lausa jumalasarnaseks olevuseks: ”… sa päike, sa isamaa isa ja ranna kaitsja”, “sa end oma rahvale armuliselt kui Jumal ilmutad” jne.

Tallinna linnal oli tõesti põhjust tsaarile tänulik olla, et privileegid kinnitati.

 

Muuseumipilet sellel päeval 1 €.

Kohtumiseni muuseumis!