KÜLASTUSTINGIMUSED COVID-19 piirangute ajal: palume muuseumikülastajail esitada tõend

Hoolime oma töötajate ja külaliste tervisest ning aitame ühiskonda avatuna hoida.

Tallinna Linnamuuseumi filiaalid ootavad muuseumisse külastajaid, kel on oma viirusohutuse tõendamiseks digitaalselt või välja prinditult:

  • kehtiv vaktsineerimispass,
  • COVID-19 haiguse läbipõdemise tõend (kehtib positiivsest testist 180 päeva),
  • negatiivne COVID-19 PCR testi tõend (kehtib 72 h)
  • negatiivne COVID-19 antigeeni kiirtesti tõend (kehtiv 48 h)

Palume esitada ühe nimetatud tõenditest muuseumisse sisenedes muuseumitöötajaile külastajal alates 18. eluaastast. Palume olla valmis esitama ka isikut tõendavat dokumenti.

Alla 18 aasta vanuste külastajate nakkusohutust ei kontrollita.
Muuseumis kohapeal testimisvõimalust ei ole.

 

Alates 9.08.2021 jõustunud Eesti Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti uute korraldustega seoses tuleb kõigil Tallinna Linnamuuseumi filiaalide külastajatel (alates 18. eluaastast) esitada muuseumisse sisenedes dokument enda nakkusohutuse tõendamiseks. Testi peab olema teostanud tervishoiuteenuse osutaja. Tõend kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.

Leia lähim koroonatestimise punkt siit
COVID tervisetõendi saab alla laadida: www.digilugu.ee
Info välismaa kodanikele EL COVID tõendite väljastamise kohta

Rohkem infot: https://www.kriis.ee/et

Muuseumil on õigus ilma tõendita külastajat mitte muuseumisse lubada.

Tingimused kehtivad kuni Eesti Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti uute korraldusteni või nende tühistamiseni. Soovitame enne külastust vastava infoga uuesti tutvuda. Küsimuste korral palume pöörduda muuseumiteenindajate või infotöötajate poole.

 

Endiselt palume majja sisenedes ka desinfitseerida käsi ja hoida teiste külalistega distantsi.
Käte desinfitseerimise võimalused leiab kõigis muuseumides. Maski kandmine muuseumides on soovituslik.

Palume loobuda muuseumikülastusest COVID-19 haigestumise või haigestunuga lähikontaktis olemise tõttu isolatsiooni kohustuse puhul, või ägeda respiratoorse nakkushaiguse sümptomitega (sh kerge nohu, kurguvalu, kurgu kriipimine, köha vms). Samuti liikumisvabaduse piirangu ajal kõrge COVID-19 haigestumusega riigist naasmise tõttu.

 

Tallinna Linnamuuseum on ühinenud Hea tahte kokkuleppega ja järgib Terviseameti nõudeid COVID-19 leviku tõkestamiseks, et tagada külastajate ja töötajate turvalisus. Hea tahte kokkuleppest loe lähemalt