Tallinna Linnamuuseumis oli uute suundade aasta: avati kaks uut muuseumi.

Tallinna Linnamuuseum avas 2016. aastal kaks uut muuseumi Tallinna vanalinnas ja esimese Eesti muuseumina virtuaalekspositsiooni, mis võimaldab muuseumi ja selle varadega tutvuda kõikjal maailmas.

2016. aasta oli Tallinna Linnamuuseumile edukas, kokku külastas meie muuseume 221 067 huvilist ja avati 50 näitust. 2969 ekskursioonist võttis osa 45 815 inimest, 1235 muuseumitunnist 22 410 osalejat, mis teeb tuhatkond õppurit eelmisest aastast rohkem. Lisaks toimus 405 mitmesugust üritust nagu perepäevad, loengud, kohtumisõhtud ja kontserdid.
Linnamuuseumi direktor Kalmar Ulm tõdeb, et „Möödunud aastal nõudsid suuremat tähelepanu viies muuseumis tehtud suuremad ekspositsiooni uuendustööd ja investeeringud ajalooliste hoonete renoveerimisse ja kaasajastamisse. Keerukaimaks ehitus- ja restaureerimisobjektiks osutus vanalinnas avatud uus Raidkivimuuseum. Samas töötasime välja ka tulevaste muuseumide kontseptsioonid, nende avamine jääb 2017. aastasse.“
Tallinna päeval, 13. mail avas uksed Linnamuuseumi mitmeaastase töö tulemus, ajaloolistesse kasemattidesse rajatud Raidkivimuuseum. Seni külastajatele suletuna seisnud 17. sajandi lõpust pärit Ingeri bastioni käigud on nüüdseks tervikuna renoveeritud, sinna kujundatud uus muuseum on otseühenduses Kiek in de Köki ja Bastionikäikude muuseumiga. Eesti Sisearhitektide Liidu aastapreemia nominendina on Raidkivimuuseum jäädvustatud ka raamatus „Ruumipilt 2016“.
2016. aasta algus tõi uue väljakutsena muuseumi koosseisu uue üksuse, Tallinna Vene muuseumi. Aastaga korrastati ajaloolist hoonet, komplekteeriti muuseumi meeskond, valmistati ette 2017 avatav uus aastanäitus, töötati välja haridusprogrammid ja ekskursioonid.
Möödunud aastal külastas Linnamuuseumit kaks revisjonikomisjoni: linnakantselei ja Tallinna Linnavolikogu oma. Tallinna Linnavolikogu revisjoni lõpuakt tunnustas Linnamuuseumi tegusust, arenemisvõimelisust ja sihtgruppidele orienteeritust. Kontrollijad märkisid, et muuseum „on väga mitmekülgne ja võimekas muuseum Eesti muuseumide maastikul“ ning on tegutsenud Tallinna kultuuripärandi väärtustamisel, haridustöös ja rahvusvähemuste kaasamisel eesmärgipäraselt.
2016. aastal asus Linnamuuseum ellu viima Tallinna Haridusameti ja Kultuuriameti koostöös sündinud projekti, mille eesmärgiks on võimaldada edaspidi igale õpilasele vähemalt kord aastas tasuta muuseumitund. Uut muuseumipublikut kaasavatest üritustest väärib esile tõstmist ka koostöö mitme välissaatkonnaga. Neist kõige edukamaks ja külastatavamaks osutus Linnamuuseumi ning Jaapani suursaatkonna koostöös Kiek in de Köki suurtükitornis eksponeeritud rändnäitus “Sõdalase tee. Jaapani võitluskunstide ajalugu”.
Kõige uuenduslikumaks osaks Tallinna linnamuuseumi läinud aasta tegemistest tuleb aga pidada virtuaalekspositsiooni Google Arts & Culture platvormil, mis on esimene omasugune Eestis ja mis võimaldab muuseumi ja selle varadega tutvuda kõikjal maailmas. Nüüdseks on valminud viis virtuaalnäitust, hõlmates sissevaadet Tallinna Linnamuuseumi keskaegsesse kaupmehemajja, suurtükitorni Kiek in de Kök ja Peeter I majamuuseumisse. Projekt on valitud ka Eesti muuseumide aastaauhindadest Aasta muuseumiarendaja nominendiks.
Praeguseks koondab 2017. aasta lõpul oma 80. sünnipäeva tähistav Tallinna Linnamuuseum kümmet vanalinnas ja Kadriorus asuvat allüksust, mis säilitavad ja tutvustavad siinset ajalugu ja kultuuripärandit nii linna külalistele kui ka kohalikele kogukondadele.