ARHEOLOOGIASÜGIS 2023
Kalamaja ajaloost Kalamaja muuseumis

Tallinna Linnamuuseumi igasügisene arheoloogiaürituste sari toimub tänavu otse arheoloogiliste uuringute tulipunktis Kalamajas.

Loengutes  selgub, mida viimase aja väljakaevamised on päevavalgele toonud ja mida sellest arvavad arheoloogid. Arheoloogid annavad ülevaate ka Jahu tänavalt leitud haruldaselt ja ülirikkalikult hiliskeskaegselt prügimäelt leitud esemete kohta.

Loengud toimuvad Kalamaja muuseumis, Kotzebue 16, algusaeg on 18.00.
Loengule pääseb muuseumipileti või muuseumikaardiga.

ARHEOLOOGIASÜGISE VIIMANE LOENG:

13. detsember kell 18.00

Erki Russow: “Kalamaja prügila keskaegse tekstiilikaubanduse infoallikana”

 

Foto: Mårten Lampén

Tallinnas Kalamajas 2018.-2019. aastal välja kaevatud 15. sajandi prügiladestus sisaldab paljude muude üllatuste seas pea kolmsada tinaketast ehk valmistaja poolt kvaliteedi kinnitamiseks lisatud kaubaplommi. See leiukogum on erakordne nii Eesti kui ka kogu Läänemere äärsete maade mõõtmes, sest seni ei ole mitte kusagilt korraga nii palju tekstiilikaubandusega seotud kvaliteedimärke avastatud. Ettekandes saab ülevaate selliste plommide tähendusest nii arheoloogia kui ka ajaloo seisukohast, ning põhjuseist, miks neid leiti sedavõrd palju.
Arheoloog Erki Russowi (TLÜ arheoloogia teaduskogu) põhiliseks uurimishuviks on kesk- ja varauusaja aineline kultuur siin- ja sealpool Läänemerd. Tallinna arheoloogilise ainesega tegeleb ta püsivamalt viimased 15 aastat ning lisaks arvukaile artiklitele on tema sulest ilmunud 13. sajandi tallinlase elukeskkonda tutvustav raamat “Lood ja leiud Tallinna algusest” (2020). Hetkel keskendub ta Tallinna arheoloogilise uurimise ajaloole, sellest valmib peatselt objekte tutvustav kaardirakendus.

 

 

 

Arheoloogiasügist toetab Eesti Kultuurkapital