Muuseumitunnid lasteaialastele

LAPSED VANUSES 3–7 AASTAT

Muuseumitundide loomisel on meie kuldreeglid:

  • õpime läbi aktiivtegevuste ja mängude
  • toetame alati lapse loovust
  • julgustame lapsi ennast väljendama
  • õpime üksteise mõtteid kuulama ja teineteisega arvestama
  • loome õppimiseks positiivse ja turvalise õhustiku
  • uudistame ja avastame koos lastega

Meie muuseumitunnid toetavad ja täiendavad koolieelse lasteasutuse õppeprogrammi. Muuseumitundide teemad haakuvad põhiliselt kolme õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnaga: “Mina ja keskkond”, “Keel ja kõne” ja “Tervis”. 

 

MUUSEUMITUNNID:

HOOAJAPROGRAMMID

Lastemuuseumil on kujunenud traditsiooniks luua hooajale vastav uue sisuga muuseumitund. Olete igal aastal rõõmsasti oodatud talvisesse Miiamilla jõulutundi. Kevadel, kui ilmad soojemaks lähevad, saab osaleda Miiamilla miniaias toimuvas õuesõppetunnis Näpud mulda. Hooajatundide info täieneb jooksvalt.