Tundeelukate näitus: Miiamilla loob koos lastega uut muuseumi

Lastemuuseum Miiamilla koridorigaleriis on avatud laste tundeelukate näitus. Väljapanek annab kirju ülevaate pildile püütud kuuest põhitundest, mida lapsed ise on joonistanud. 

LASTE PÕHITUNNETE KUNSTINÄITUS

Laste joonistuste väljapanekul saab rikkaliku ülevaate, milliseid tundeid joonistati ning milliseid värve ja tehnikat lapsed kasutasid. Oma tundeid joonistas 93 last, vanuses 4–11 a. Muuseumisse saadetud 121 pildist jõudis näitusele 27 tundeelukat. Kõiki teisi saadetud joonistusi saab vaadata näituse kunstialbumist. Näitus on avatud lastemuuseumi koridorigalleriis muuseumi lahtiolekuaegadel.

Saadetud piltidest valitakse välja kuus kõige erinäolisemat tundeelukat, millest teatrikunstnik teeb päris käegakatsutavad olendid. Need tegelased on osa uuest ekspositsioonist ning hakkavad pesitsema suures sisemaailma kapis, tundeelukate koobastes.

 

NB! Kõik, kes soovivad ka oma tundeelukaid joonistada ja Miiamilla uue näituse loomisele kaasa aidata, siis tooge oma pildid lastemuuseumisse või saatke postiga: Koidula 21c, Tallinn.

Info: , tel 601 7057.

FB: miiamilla

 

UUTMOODI EKSPOSITSIOON AVAB LASTE TUNNETEMAAILMA

Loodav püsinäitus jaguneb kolme teema vahel – lapse sisemaailm, välismaailm ja loovruum. Sisemaailm kujuneb just laste saadetud piltidest ja keskendub oma ülesehituses kuuele põhitundele: KURBUS, RÕÕM, ÜLLATUS, VASTIKUS, VIHA ja HIRM. Emotsioonid mängivad suurt rolli selles kuidas me oma ümbrust kogeme, erinevatele olukordadele reageerime ja tegutseme. Kõik tunded on võrdselt olulised ja tähtis on neid märgata. Kui me oskame oma tunnetele nime anda, siis suudame neid ka mõista ja aru saada, mida nad tahavad meile öelda. Uue sisuga lastemuuseumi avamisaeg on planeeritud uue aasta alguskuudele.