Orienteerumismäng “Tõved ja tohtrid vanas Tallinnas” algusega Taani kuninga aiast

Orienteerumismäng vanalinnas pakub uusi teadmisi ja meeldivat liikumist kõigile.

Loquizi mobiilirakendusega lihtsasti mängitavas orienteerumismängus tutvutakse ajalooliste paikadega, mis on seotud tervise ja hoolekande teemadega.

Kaardi abil vanalinnas orienteerudes tuleb mängu jooksul vastata erinevatele küsimustele, võimalus on kasutada ka õlekõrsi.

Mängu käigus saab palju uut teavet meditsiiniga seotud ametite kohta.

Sobib hästi ka 7. klassidele keskaja linnaelu teema kokkuvõtteks.

Lõimitud on ajalugu ja inimeseõpetus.

Mäng algab Taani kuninga aiast.

KESTAB u 90 min

SOBIB kooligruppidele, peredele kui ka üksikmängijaile alates III kooliastmest

HIND 3 €.

#õuesõpe #meeskonnatöö

Tellimine: