KONKURSS
GÜMNAASIUMIÕPILASTELE:

„Retk läbi keskaegse Tallinna“

kESKAEGNE KATKUTOHTER JA SURM

Mängu stsenaarium peab keskenduma keskaja teemale

Arheoloogiasügisel kutsub Tallinna Linnamuuseum seoses apteeker Melchiori teema-aastaga ajaloohuviliste gümnasistide võistkondi 5. septembrist 30. oktoobrini osalema keskaja-Tallinna teemalise mängu stsenaariumi konkursil.

Võitjameeskonna stsenaariumi põhjal koostatakse roadgames.com (https://www.roadgames.com/et/events) platvormile mäng, mis saab osaks Tallinna Linnamuuseumis avatavale Mustpeade näitusele.

Võitja mäng peaks sisaldama stsenaariumi põhjal ka lühikest mängu tutvustavat videoklippi või lühiklippe mängu sees.
Jutusta oma lugu filmikeeles – pane kirja dialoogid ning kirjelda detailselt olustikku!

Võitjad kuulutatakse välja 15. novembril.

Parima ja elluviidava mängu stsenaarium
peab vastama järgmistele kriteeriumitele:

  • keskenduma Tallinna keskaja ajaloo olulistele detailidele ning esitlema neid huvitavas võtmes;
  • olema kaasahaarav ning mitte põhinema faktiteadmistele;
  • võib lähtuda gümnaasiumi ajaloo õppekava teemadest;
  • olema originaalse sisuga;
  • sisaldama vastava ajastu ainelist kirjeldust, mida oleks võimalik lisada mängu videosse või pildiküsimustesse näiteks museaalide või koopiaesemete näol;
  • keskenduma mh. ehitistele või objektidele Tallinna linnaruumis.

Abistamiseks anname:

  • võimalikud mänguteemad ja pealkirjad, millest ei pea lähtuma, kuid võib, kui aitab teemat kitsendada (võib olla ka vabalt valitud teema, mis lähtub nt gümnaasiumi õppekavast, kuid peab olema seotud Tallinna keskajaga);
  • soovituslikku kirjandust ja veebilehekülgi vastavate teemade juurde;
  • soovitusi mängustsenaariumi koostamisel eri valdkondade spetsialistidelt (ajalooõpetajad, muuseumitöötajad, mänguloojad);
  • inspiratsiooni saamiseks soovitusi Arheoloogiasügise programmides osalemiseks.

Tule osale ka KESK-ajaloo päeval 15. septembril Kiek in de Kökis!

–          Avame lähemalt konkursi nõudeid.

–          Erialaspetsialistid räägivad stsenaariumi kirjutamisest ja ajaloo tutvustamisest.

–          Ekskursioon näituse „Kuidas valmisid filmid apteeker Melchiorist“.

Mängu teemad:

1) Mustpeade vennaskonna lukus uksed ja saladused

Kes olid Mustpead ja kus nad tegutsesid? Kuidas nad linna kaitsesid ja kus seda on kujutatud? Milliseid uksi nad avasid ja kellega koostööd tegid? Kas igaüks võis saada Mustpeaks? Mustpead võivad avada Tallinna keskaja ajaloo tahke eri nurkade alt, tuleb vaid leida oma suund!

2) Keskaja inimese nägu

Milline oli keskaja inimese nägu? Missuguseid riideid kanti, kes neid tegid, kust need saabusid? Mida söödi? Mis ametid olid keskajal? Millised haigused eksisteerisid? Teema on mitmekülgne – pane ainult fantaasia tööle!

3) Dominiiklaste püha sõna ja reliikviad

Dominikaanid ehk Jutlustajate Vendade Ordu oli esimene vaimulik ordu, mis jõudis Tallinnasse 13. sajandi algul. Linnarahva seas oli tegemist äärmiselt populaarsete tegelastega, sest kõigile meeldisid huvitavad jutud. Kus nad Tallinnas tegutsesid? Kuidas linnarahvast kirikusse meelitati? Kellega koostööd tehti? Dominiiklased annavad tänaseni palju mõtteainet, seega mänguteema võib ulatuda reliikviatest kuni kunstiteosteni. Valik on lai!

4) Luksusklaasi, kulla ja kanga kaubaseiklused all-linnast Toompeale ja Kalamajja

Tallinn oli keskajal rahvusvaheline hansalinn, kus valitses Suurgildi kaupmeeste seast valitud raad ja Lübecki õigus. Millega kaupmehed kauplesid, kus nad elasid, mis teid Tallinnas käisid? Milline oli esemete teekond, alates valmistamisest kuni prügimäele jõudmiseni. Teema on lai, haarates esemeid, käsitöölisi, kaupmehi ja linna heakorda.

5) Keskaegse kaupmeheselli Hans Thieri päev Tallinnas

Milline oli Tallinn Hans Thieri silmade läbi? Millised olid tema tööülesanded, millega tuli kaubelda? Missugused ohud teda tööülesandeid täites varitsesid? Kuidas käis arvepidamine keskaegses Tallinnas? Pane kangelane küsimusi lahendama, et kaup tervelt õigetesse kätesse jõuaks!

6) Öö keskaegses Tallinnas (linnavaht-kerjus-varas-aadlimees hilisel külaskäigul)

Keskajal ei võinud mitte igaüks öösel linna peal ringi konnata. Tavainimesed võidi selle eest isegi vangi panna. Mustpead lõpetavad oma joodud kell neli öösel! Mis nüüd juhtuma hakkab?

 

 

Projekti toetab Eesti Teadusaegentuur.