Eesti muinasaeg: tutulus, tuluskivi ja Tallinn

Muuseumitunnis näevad õpilasi erinevaid muinasaja esemeid

Muuseumitunnis näevad õpilasi erinevaid muinasaja esemeid

Muuseumitund annab ülevaate kogu Eesti muinasajast, sidudes selle maailma ning Tallinna ajalooga. Õpilased tutvuvad lähemalt arheoloogiateadusega ning kuulevad Eesti uusimatest ja põnevaimatest uurimistulemustest. Räägime lähemalt muinasaja eluolust, aga ka näiteks matmiskombestikust ning selle kaudu kunagise inimese maailmapildist ja uskumustest. Tunni lõpus tõlgendavad õpilased praktilises ülesandes väljakaevatut arheoloogi kombel. Tund sobib põhikooli lõpu- ja gümnaasiumiklassidele.

SOBIB: põhikool, gümnaasium
KESTAB: umbes 1 tund
HIND: 4 € osaleja kohta
TELLIMINE: haridus@linnamuuseum.ee, 615 5184

< tagasi