Põhikool ja gümnaasium

Pakume põhikooli ja gümnaasiumi astme õpilastele huvitavaid ja sisukaid muuseumitunde.
Julgustame õpetajaid muuseumipedagoogidega ühendust võtma, et kokku leppida tunni täpsem teema ja rõhuasetus.
Muuseumitundides saavad  õpilased uusi teadmisi Tallinna ajaloo erinevate perioodide kohta.
Muuseumitunni hind on 4 eurot õpilase kohta.  Juhul kui tellitakse Tallinna Linnamuuseumi filiaalidest õppeaasta peale kolm muuseumitundi, on tunni hind 3 eurot.

Orienteerumismäng “Tallinna väikesed mõistatused”

Orienteerumismängus avastavad õpilased kaardi abil Tallinna vanalinna

Kes valvab linnamuuseumi maja ja millises majas pidas pulmapidu vanakurat ise?
Kaasahaarav otsimismäng Tallinna vanalinnas, kus saadakse selgeks olulised hooned ja tuntud paigad. Tähelepanu juhitakse ka detailidele, mida iseseisvalt vanalinnas liikudes ei pruugi märgatagi. Muuseumitund algab linnamuuseumis, kus linna maketil saab teada tähtsamad kohad ning orienteerumismängu marsruudi. Seejärel orienteeruvad õpilased kuni tund aega kaardi abil iseseisvalt vanalinnas ning lõpuks kogunetakse taas muuseumi õigeid vastuseid kontrollima ja kosutust saama. Muuseumitunniks planeerida aega 1,5 tundi, millest vanalinna avastatakse kuni 1 tund.

NB! Orienteerumismängu saab tellida aprillist oktoobrini.

Sihtgrupp: põhikool (eelkõige 4.–8. klass)
Eesmärk: Tutvustada õpilastele Tallinna vanalinna ning õpetada iseseisvalt linnas liikuma.
Märksõnad: vanalinn, ajalugu, orienteerumine, õuesõpe
Broneerimine, 615 5184

Keskaegne linnaelu

Rännutame muuseumitunnis õpilased ajas 600 aastat tagasi ammutama teadmisi keskaja linnade olustikust ning argielust. Teadmisi saab toonase olme, linnade valitsemise, tsunftide ja gildide ning käsitöö ja kaubanduse kohta. Õpilased saavad tutvuda keskaegse toidulauaga, näha, mida kanti keskajal seljas, ning lahendada püsinäitusel otsimismängu. Soovi korral võib õpetaja täpsustada, kas soovib suuremat fookust kaubandusele või käsitööle.

Sihtgrupp: III kooliaste, gümnaasium
Eesmärk: tutvustada Tallinna keskaegset eluolu
Märksõnad: ajalugu, keskaeg, olme, hansa, kaupmehed ja käsitöölised
Broneerimine, 615 5184

Kuidas tunned aega?

Muuseumitunnis tutvustatakse õpilastele keskaega ja sellega seotud igapäevaelu. Õpilased saavad teada, kuidas mõõta aja möödumist ilma mehaanilise kellata, ning milline on erinevus maa- ja linnaelu sotsiaalsete rütmide vahel. Aja tajumist proovitakse oma keha rütmide abil, arutletakse ajateemaliste  kõnekäändude üle. Tunni lõpus valmistatakse Tallinna vanima avaliku ajanäitaja kaasaskantav variant.

NB! aprillist oktoobrini on võimalik ilusa ilma korral tundi tellida vanalinna tuurina, kus liigutakse mööda linnaruumi!

Sihtgrupp: I, II, III kooliaste, gümnaasium
Eesmärk: tutvustada erinevaid võimalusi, kuidas aja kulgemist tajuda ja mõõta
Märksõnad: kell, aeg, ajaarvamine, ajataju, keskaeg
Broneerimine, 615 5184

Kuidas teha ajalehte kolmele musketärile?

Theodoor Galle Impressio Librorum (Raamatu trükkimine), 1580–1605

Kui vanad on ajalehed? Mis on eesti vanim ajaleht? Kuidas levisid uudised varauusajal? Kes ja kuidas ajalehti välja andis? Uurime 17. sajandi ajalehte ja arutleme, milliseid muutusi ühiskonnas tõi kaasa uudiste laialdane levik ja kättesaadavus.

Sihtgrupp: II, III kooliaste, gümnaasium
Eesmärk: tutvustada, kuidas teave liikus ning kuidas mingi sündmus saab ajaleheuudiseks
Märksõnad: ajalehed, info levik, meedia, varauusaeg
Broneerimine, 615 5184