Koolidele Miiamillas

LAPSED VANUSES 7–12 AASTAT

Meie muuseumitunnid toetavad, täiendavad ja pakuvad vaheldust koolitundides õpitule. Muuseumitundide loomisel lähtume põhikooli riiklikust õppekavast ja põimime oma tundidesse sisse uute oskuste saamist ja teadmiste kinnistamist. Sarnaselt üldharidusliku õppega on ka meie eesmärgiks anda oma panus, et lapsest kujuneks isiksus, kes:

  • on sõbralik, empaatiline ja suhtub heatahtlikult kaaslastesse
  • usaldab ennast, omab head ja tervislikku enesehinnangut
  • soovib ning oskab teha koostööd teistega
  • oma valikute ja otsuste tegemisel põhineb eetilistele põhiväärtustele
  • püüab mõista ja luua seoseid tegevuse, otsuse ja tagajärje vahel
  • suhtub eri maailma rahvastesse eelarvamustevabalt ja lugupidavalt
  • hoiab loodust ja käitub keskkonnasäästlikult

MUUSEUMITUNNID

MEELIHAARAV SÕPRUS (jaanuar–aprill)

Muuseumitunnis räägime inimese erinevatest meeltest ja hoiame oma meeled erksad, et sõpradega üheskoos tegutsedes ülesannetele lahendused leida.

Saame oma nahal kogeda, kuidas meeled töötavad ja meid abistavad. Paneme oma meeled proovile lihtsates katsetes ja saame mängeldes teada, kuidas meeled omavahel seotud on ja teineteist oma töös toetavad.

SIHTGRUPP: 1.–2. kl
EESMÄRK: õppida lihtsate katsete abil ja läbi oma kehatunnetuse meeli tundma
MÄRKSÕNAD: rühmatöö, inimese viis meelt, keha, taju, loogika, nuputamine
LÕIMING: inimeseõpetus
Kestus 60 min

 

MUSTRILINE MAAILM (jaanuar–aprill)

Meie maailmapilt on üsna mustriline. Igaühel meist on iseloomulik suhtlemis- ja liikumismuster. Sõpruskonnas leidub sarnaseid mõttemustreid, peres on kinnistunud käitumismustrid. Imelised loodusmustrid kajastuvad me kehas ja meie jäljed omakorda looduses. Uurime üheskoos, millised mustrid liiguvad laste igapäevaelus, mängime läbi käitumis- ja peegeldame üksteise mõtte- mustreid.

SIHTGRUPP: I kooliaste, 1.–4. klass
EESMÄRK: tõsta teadlikkust erinevate mõtte- ja käitumismustrite mõjust
MÄRKSÕNAD: mustrid, seoste loomine, empaatia, rühmatöö, aktiivõpe, põhiväärtused, kiusamisvaba elu.
LÕIMING: loodusõpetus, inimõpetus, kunst
Kestus u 60 min

 

LOODUSE LOOTUS (jaanuar–mai)

Muuseumitunnis uurime inimtegevuse mõju loodusele ja mõtiskleme selle üle, mida me saame teha, et meie kõigi elukeskkond püsiks puhas ja terve. Õpime jäätmete sorteerimist ja uurime, mida tähendab pakendiringlus. Läbi tegevuste hakkame astuma loodussõbralikke rohelisi samme.

SIHTGRUPP: 1.–3. klassid
EESMÄRK: teadvustada inimtegevuse mõju loodusele ja õppida loodust hoidma
MÄRKSÕNAD: loodus, empaatia, reostus, prügi, sorteerimine, materjalid, töötlus
LÕIMING: loodusõpetus
Kestus 60 min

 

HOOAJAPROGRAMMID

KADRIORG LASTE SILMADE KÕRGUSELT

Mängulisel ringkäigul otsime pargi ümbruses asuvaid huvipunkte ja saame läbi lugude teada, millist kohta kutsuti Imedemaaks, kes vanasti pargis hirmuäratavalt möirgasid ja kus saab sõlmida igavesti kestvaid sõprusevandeid. Uurime puitpitsilisi aknaraame, võrdleme hoonete ehitusmaterjale ja arutleme kuidas vanad ja uued majad sõbralikult üksteist toetavad. Ringkäigul märgime kõik arhitektuurileiud üles, millest tunni lõpus saavad lapsed kujundada omanäolise maja.

Ringkäigu huvipunktid:

Lastepargi peahoone – vana loomaaia asukoht – aadlineidude instituut – Katariina allee – sõpruse tempel – kastellaani maja – slobodaa – laulupeo mälestusmärk – Köleri tänav – viieristmik

TOIMUMISAEG: maiseptember
SIHTGRUPP: I kooliaste, 1.–4. kl
EESMÄRK:
 õppida märkama hoonetel olevaid detaile ja arhitektuurielemente
MÄRKSÕNAD: õuesõpe, lugude jutustamine, kultuurilugu, elukeskkond, tänavapilt, arhitektuur, minevik ja tänapäev
LÕIMING: kunst, inimeseõpetus

Kestus 90 min
Hind 5 € laps

Palume selga panna ringkäigu jaoks sobivad riided. Muuseumitunni jooksul viibime ainult õues!

 

 

NÄPUD MULDA!

Muuseumitunnis tegutseme Miiamilla miniaias, kus õpime tundma aiataimi ja -putukaid, keerutame Komposti-Krõlli. Kevadel paneme seemned mulda ja istutame köögivilju, sügisel saame juurikad mullast puhtaks raputada, laste kasvatatud sügisande korjata ja aia kenasti korda rehitseda. Koostegutsemise abil õpime hoolivat suhtumist keskkonda ja loodusesse.

 

TOIMUMISAEG: mai keskpaik – juuni, september
SIHTGRUPP: I kooliaste, 1.–4. kl
EESMÄRK:
 aiatööde abil õppida looduse eest hoolitsema
MÄRKSÕNAD: õuesõpe, loodushoid, aiatööd, koostöö, looduse eluring, taimede eest hoolitsemine, meeled, empaatia
LÕIMING: loodusõpetus

Kestus 6090 min
Hind 5 € laps

Palume selga panna aiatöödeks sobivad riided. Muuseumitunni jooksul viibime ainult õues!