Haridus

Enamik muuseumitunde kohanduvad vastavalt osavõtjate vanusele.  Täpsem info ja tellimine haridus.kok@linnamuuseum.ee

ELAMUSTUURID >>

AJASTUTE TOIDUKULTUUR: Muuseumitunnid Neitsitornis >>

ORIENTEERUMISMÄNG >>

 

Muuseumitunnid õpilastele

LINNA VÕIMSAIM TORN

poisidtornidRäägime Kiek in de Kökis Tallinna eelloost, linna kindlustamisest, kuritööst ja karistustest, linna laastanud sõdadest, taudidest ja näljahädadest. Tutvume ka relvadega, mida Tallinna kaitsmisel kasutati ja saame teada, kuidas laeti vana suurtükki. Lapsed saavad ise järgi proovida, kumb on raskem, kas 300-aastased rootsi ja vene musketid või tänapäeva sõduri kuulivest. Tunni lõpetab meeskondlik otsimismäng tornis.

SOBIB I, II ja III kooliastmele
KESTAB u 1 h, koos otsimismänguga 90 min

KURITÖÖ JA KARISTUS VANAS TALLINNAS

Muuseumitund tutvustab kohtumõistmise ja karistamise põhimõtteid vanas Tallinnas, kus kehtis Lübecki õigus. Arutleme omaaegsete korra tagamise viiside üle muuseumi karistusvahendite ekspositsiooni näitel. Räägime süü ja lunastuse tähendusest keskaegse inimese maailmapildis. Saame teada, milline oli timuka roll ja kus asusid Tallinna tähtsamad vangitornid.
Tunni lõpetab valikvastustega viktoriin.

SOBIB põhikoolile ja gümnaasiumile
KESTAB u 1 h

RELVAD LÄBI AEGADE

Tutvume Kiek in de Köki suurtükitornis Linnamuuseumi unikaalse relvakoguga, kus leidub relvi 14.–20. sajandini. Uurime relvi, mida Tallinna kaitsmisel kasutati, saame teada, kuidas laeti vana suurtükki. Räägime Mustpeade vennaskonna rollist Tallinna kaitsmisel, proovime turviseid ja relvi. Põhikooli õpilased saavad ka rüütliturniiri pidada.

SOBIB põhikoolile ja gümnaasiumile
KESTAB u 75 min

LIIVI SÕDA 1558-1583

Tunnis räägime Kiek in de Köki olulisest rollist Tallinna kaitsel ning Mustpeade vennaskonna tegevusest Liivi sõja lahingutes. Tunni lõpus proovivad lapsed turviseid, kiivreid ja rõngassärke ning peavad maha väikese võitluse. Vanemad õpilased saavad asetada otsimismängus leitud sündmusekaardid ajajoonele ning avastada arutelus nendevahelised seosed.Tunni lõpetab meeskondlik viktoriin, mis aitab kinnistada omandatud teadmisi.

SOBIB põhikoolile ja  gümnaasiumile
KESTAB u 75 min

KODANIKUD, ÕHUHÄIRE!

Räägime kodanlikust ja nõukogudeaegsest tsiviilkaitsest, vaatame bastionikäikude vanas varjendis tsiviilkaitseteemalisi filme, lähemalt vaadata ja ka selga proovida saab vabariigi- ja nõukogudeaegseid gaasimaske ja kaitseülikondi. Gümnaasiumiõpilastele valgustame ka külma sõja tagamaid ning propaganda rolli selles. Tunni lõpetab meeskondlik viktoriin.

SOBIB põhikooli lõpuklassidele ja gümnaasiumiõpilastele
KESTAB u 1 h

KATKUTOHTRI MASK JA APTEEKRI AARDEKIRST

Õpilased saavad teada, kuidas mõjutasid kesk-ja varauusaegse linnakodaniku elu ja mõttemaailma suured epideemiad ja millest need tingitud olid. Räägime sellest, kuidas apteekrid ja arstid haiguste vastu rohtu leidsid ning millised ametimehed veel abi osutasid tervise taastamisel. Meeskondliku otsimismängu käigus avastame, millistest ravimtaimedest rohtu segati ning miks meie muuseumis seisev katkutohter nii tontlikku maski kannab.
Lõpuks saab igaüks endalegi meisterdada katkutohtri ravimikotikese.
Tunnis on lõimitud ajaloo, inimeseõpetuse ja loodusõpetuse ainekava.

SOBIB I, II ja III kooliastmele
KESTAB u 1 h, koos otsimismänguga 90 min

laps raidkivimuuseumisRaidkivimuuseumis: KIVIKUNINGA KAMBRIS

Bastionikäikude Raidkivimuuseumis otsimismängu mängides saame teada, mis oli nii tähtis sajanditetagustele inimesele, et seda pidi kivisse raiuma. Õpime tundma lihtsamaid sümboleid.
Iga laps saab tunni lõpus disainida oma märgi ehk logo ning meisterdada endale sellest meene.
Muuseumitund kestab 1, 5 tundi.
SOBIB I ja II kooliastmele ning lasteaia vanematele rühmadele

KESTAB 90min

TALLINN PEOPESAL

Neitsitorn, Kiek in de Kök, bastionikäigud, Raidkivimuuseum.
Hommikused erihinnaga ekskursioonid koolidele algusega Taani kuninga aiast.
Tutvume linna terviklikumalt ennistatud ajaloolise kaitsekompleksiga, Tallinna vanima ja külluslikuma kummituste kantsi ning bastionikäikudega, sealhulgas seni suletud olnud osaga, kus avatud Raidkivimuuseum.

SOBIB põhikooli ja -gümnaasiumiealistele

KESTAB 90min

Orienteerumismäng

Orienteerumismängud algusega Kiek in de kökist

Põnev ja hariv võistkondlik orienteerumismäng „Tallinna legendid ja tõsielu” on mõeldud põhikooli ja gümnaasiumiõpilastele, kuid sobib ka täiskasvanuile meelelahutuseks ning ajalooteadmiste värskendamiseks.

Orienteerumismängus tutvutakse ajalooliste paikade ja hoonetega Toompeal ja all-linnas. Kõrvuti vanalinnas kaardi järgi orienteerumisega tuleb mängu jooksul vastata erinevatele küsimustele või lahendada kergemaid ülesandeid nii ajaloofaktide kui ka põnevate legendide kohta. Võistkonnad alustavad ja lõpetavad mängu Kiek in de Köki suurtükitornis. Maksimaalne osalejate arv on 30 õpilast.

 

 

Elamustuurid

NELI TORNI JA TAANI KUNINGA AED

Rühma minimaalne suurus 10 inimest, kestus kuni 45 min.
Kogunemine Neitsitorni kassas.

LEGENDID JA KUMMITUSLOOD

Rühma minimaalne suurus 10 inimest, kestus kuni 45 min.
Kogunemine Neitsitorni kassas.

VÄRAVATORN – TALLITORN – NEITSITORN – KIEK IN DE KÖK – BASTIONIKÄIGUD

Ühendekskursioon kulgeb Neitsitornist läbi Taani kuninga aia, Tallitorni, Lühikese jala väravatorni, piki müürikäiku Kiek in de Köki suurtükitorni ja alla Bastionikäikudesse.  Väljumine Vabaduse väljakul Mayeri treppide kõrval.

Kõik ühes – ringkäigul tutvume lühidalt Tallinna ajaloo, linnakindlustuste ja linnalegendidega kuni tänapäevani välja.

Rühma minimaalne suurus 10 inimest, kestus kuni 1,5 tundi.
Kogunemine Neitsitorni kassas.

PUNKARID JA ÄRIKAD BASTIONIDE PEAL JA SEES

Kutsume jalutuskäigule Harjumäel ja Lindamäe maa-alustesse käikudesse. Tegemist on ekskluliivselt kahe bastioni – tänase Harjumäe ja Lindamäe aluste käikude külastusega!

Ekskursioon toimub teemal ”Punkarid ja ärikad: ärksad Eesti noored 1980ndatel”,  algusega Neitsitornist. Juttu tuleb pöördelistest aegadest 1980. aastate lõpul, mil noorsugu valitseva nõukogude tegelikkusega enam kuidagi leppida ei saanud.

Rühma minimaalne suurus  10 inimest, ekskursiooni  kestus kuni 1 tund ja 15 minutit.