Haridus

Enamik muuseumitunde kohanduvad vastavalt osavõtjate vanusele.  Täpsem info ja tellimine haridus.kok@linnamuuseum.ee

Muuseumitunnid õpilastele

Muuseumitundide hind on 4 € osaleja kohta.
Broneerides korraga samale klassile/rühmale vähemalt kolm muuseumitundi õppeaasta jooksul, on iga muuseumitunni hind 3 € osaleja kohta. Soodustuse aluse annab külastuskaart, mille saate esimesel tunnil muuseumi kassast.

LINNA VÕIMSAIM TORN

poisidtornidRäägime Kiek in de Kökis Tallinna eelloost, linna kindlustamisest, kuritööst ja karistustest, linna laastanud sõdadest, taudidest ja näljahädadest. Tutvume ka relvadega, mida linna kaitsmisel kasutati ja saame teada, kuidas laeti vana suurtükki. Tunni lõpetab põnev meeskondlik otsimismäng tornis.

SOBIB I, II ja III kooliastmele
KESTAB u 1 h, koos otsimismänguga 90 min

LÕIMITUD on ajalugu ja inimeseõpetus

KATKUTOHTRI MASK JA APTEEKRI AARDEKIRST

Õpilased saavad teada, kuidas mõjutasid kesk-ja varauusaegse linnakodaniku elu ja mõttemaailma suured epideemiad ja millest need tingitud olid. Räägime sellest, kuidas apteekrid ja arstid haiguste vastu rohtu leidsid ning millised ametimehed veel abi osutasid tervise taastamisel. Meeskondliku otsimismängu käigus avastame, millistest ravimtaimedest rohtu segati ning miks meie muuseumis seisev katkutohter nii tontlikku maski kannab.
Lõpuks saab igaüks endalegi meisterdada katkutohtri ravimikotikese.

SOBIB I, II ja III kooliastmele
KESTAB u 1 h, koos otsimismänguga 90 min

LÕIMITUD on ajalugu, inimeseõpetus, bioloogia

KINDEL LINN JA VARJUPAIK

Tutvume Kiek in de Köki suurtükitornis Linnamuuseumi unikaalse relvakoguga, kus leidub relvi 14.–20. sajandini. Uurime relvi, mida kasutati, saame teada, kuidas laeti vana suurtükki. Räägime Mustpeade vennaskonna rollist keskaegse Revali kaitsel. Tõmbame paralleele relvastuse arengu ja kindlustusarhitektuuri vahel.

Bastionikäikudes jätkame riigikaitse teemadega 20.saj tsiviilkaitse ja propaganda näidete varal.

SOBIB põhikoolile ja gümnaasiumile
KESTAB u 90 min

LÕIMITUD on ajalugu, ühiskonnaõpetus, riigikaitse

LIIVI SÕDA JA LEGENDID

Tunnis räägime Kiek in de Köki olulisusest Revali kaitsel ning kroonik Balthasar Russowi rollist legendide kujunemisel.Mustpeade vennaskonna epitaafi näitel saab aimu nende panusest linna kaitsesse Liivi sõjas.

Elavana astub ajaloost esile ka üks sõjakangelane. Kas tegemist on tondi või inimesega, selles saavad õpilased veenduda ise küsimusi esitades.

Arutlusele tuleb kroonka, ilukirjandusteose ja filmi tõsiseltvõetavus ajalooteadmise allikana ning faktide eristamine fiktsioonist.

Uurime ekspositsioonis  turviseid ja relvi, mida toona kasutati ning arutleme, mis võis saada linna kaitsjate eeliseks piirajate ees.

Gümnasistid saavad asetada ekspositsioonist leitud sündmustekaardid ajajoonele ning avastada arutelus nendevahelised seosed.Tunni lõpetab meeskondlik viktoriin, mis aitab kinnistada omandatud teadmisi.

SOBIB III kooliastmele ja gümnaasiumile
KESTAB u 90 min

LÕIMITUD on ajalugu ja kirjandus

MÄRKA MÄRKI!

Bastionikäikude Raidkivimuuseumist algava otsimismängu käigus  meeskondlikult  mõistatusi lahendades  saame sümboolikaga tuttavaks. Maaaluse labürindi läbinuna saab maapealsete tornide teekonna lõpuks  ka  ise endale logo meisterdada. Inspiratsiooniks 800-aastase Taani lipu, rüütliordude ja vappide lugu.

laps raidkivimuuseumis

SOBIB I, II, III kooliastmele

KESTAB u 90 min

LÕIMITUD on ajalugu, kunstiõpetus, ühiskonnaõpetus

 

KODANIKUD, ÕHUHÄIRE!

Räägime kodanlikust ja nõukogudeaegsest tsiviilkaitsest, vaatame bastionikäikude vanas varjendis tsiviilkaitseteemalisi filme, lähemalt vaadata ja ka selga proovida saab vabariigi- ja nõukogudeaegseid gaasimaske ja kaitseülikondi. Gümnaasiumiõpilastele valgustame ka külma sõja tagamaid ning propaganda rolli selles. Tunni lõpetab meeskondlik viktoriin.

SOBIB põhikooli lõpuklassidele ja gümnaasiumiõpilastele
KESTAB u 1 h

LÕIMITUD on ajalugu, ühiskonnaõpetus, riigikaitse

 

 

 

ORIENTEERUMISMÄNG VANALINNAS

 

Põnev ja hariv võistkondlik orienteerumismäng „Tallinna legendid ja tõsielu” on mõeldud põhikooli ja gümnaasiumiõpilastele, kuid sobib ka täiskasvanuile meelelahutuseks ning ajalooteadmiste värskendamiseks.

Orienteerumismängus tutvutakse ajalooliste paikade ja hoonetega Toompeal ja all-linnas. Kõrvuti vanalinnas kaardi järgi orienteerumisega tuleb mängu jooksul vastata erinevatele küsimustele või lahendada kergemaid ülesandeid nii ajaloofaktide kui ka põnevate legendide kohta. Võistkonnad alustavad ja lõpetavad mängu Kiek in de Köki suurtükitornis. Maksimaalne osalejate arv on 30 õpilast.

KESTAB u 90 min

SOBIB II ja III kooliastmele