Loomade lood (lasteaed)

Muuseumitunnis arutleme selle üle, millised sõbrad on meie lemmikloomad ja millised sõbrad võiksime meie neile olla. Nii nagu inimesed, on ka loomad isesugused, erineva iseloomu ning erinevate soovide ja vajadustega. Seda kõike tuleb arvestada, enne kui endale lemmikloom võetakse. Vaatame, kuidas looma eest hoolitseda, mida talle süüa anda ja kuidas temaga mängida. Uurime ka erinevaid situatsioonikaarte ning arutleme, mida nendel näeme ja proovime hea nõuga abiks olla. Peale seda meisterdab iga laps pisikese loomasõbra meelespea värviraamatu, et tunnis tehtu veelgi paremini kinnistuks. Tund on loodud koostöös Tallinna loomade varjupaigaga (www.varjupaik.ee).

Tund toetab mängu-, tunnetus- ja õpioskuste ning sotsiaalsete oskuste omandamist. Tunni käigus peegeldab laps tundeid ja soove, omandab kogemusi ja käitumisreegleid ning õpib probleeme lahendama. Tegevuste käigus saab laps aru lihtsamatest seostest, tajub esemeid, sündmusi ja nähtusi tervikuna, teeb vahet hea ja halva käitumise vahel, oskab teistega arvestada ja teha koostööd.

Sobib: alates 4. eluaastast

Kestab: 60 min