6.10 Loeng “Soome-ugri rahvad ja nende koostöö”

6.10 kell 12.00 toimub Tallinna vene muuseumis loeng “Soome-ugri rahvad ja nende koostöö”. Lektor – Jaak Prozes – ajaloolane Fenno-Ugria Asutuse nõunik.

“Oma ettekandes tutvustan ma soome-ugri rahvaid. Eelkõige aga keskendun soome-ugri rahvaste olukorrale, kasutades selleks ära Venemaal toimunud viimaste rahvaloenduste andmeid. Räägin ka sellest miks tegelikult toimub soome-ugri rahvaste ja keelte kõnelejate arvu vähenemine. Soome-ugri rahvad elavad ka Eestis, millal nad Eestisse tulid ja kes nad on? Pikemalt aga peatun soome-ugri rahvaste koostöö arengutel”, –  Jaak Prozes.